Wat is het belang van het boeken van de kosten op de juiste kostenrekening? - 05-12-2011

Antwoord:

Het is van belang om de kosten op de juiste kostenrekening te boeken omdat je hiermee informatie uit de boekhouding kan afleiden waarmee je de organisatie kan bijsturen. 

Daarnaast is het van belang om op de juiste kostenrekening te boeken omdat kosten belastingtechnisch niet altijd op dezelfde wijze worden behandeld. Het is dan efficiënt om dezelfde kosten aan dezelfde kostenrekening toe te rekenen. Zo kan je juiste en volledige belastingaangiften doen.
Meer toelichting »

Extra toelichting:

Gerelateerde vragen

15
11 / 2010
Onze vereniging wil graag vrijwilligersvergoedingen verstrekken. Aan welke voorwaarden moeten wij dan voldoen? Als eerste moet u vaststellen of iemand vrijwilliger is: U bent vrijwilliger als u aan de volgende 4 voorwaarden voldoet: U verricht werkzaamheden voor een organisatie zonder winstoogmerk die geen bv of nv is of een sportvereniging of sportst ... Lees verder
01
03 / 2014
Hoe verwerk ik een zakelijke lening als zzp'er bij de inkomstenbelasting? Goedendag, Voor het bedrijf van uw man moet voor de belastingaangifte een balans en winst- en verliesrekening worden opgesteld. De externe lening wordt in de balans verantwoord en de betaalde rente wordt in mindering gebracht op de winst. De wins ... Lees verder
13
02 / 2011
Wat is een jaarrekening? Een jaarrekening is een jaarlijks opgemaakt financieel verslag, dat bestaat uit de resultatenrekening, de balans en een toelichting op deze overzichten. Lees verder
Adverteren?

Wil je ook een breed publiek benaderen met financiële producten? Je kunt adverteren op de vraagbaak van deze website. Neem contact met ons op als je geïnteresseerd bent.

Contact