Bel ons: 0172 - 760 924
Volg ons:

Wat is het belang van het boeken van de kosten op de juiste kostenrekening? - 05-12-2011

Antwoord:

Het is van belang om de kosten op de juiste kostenrekening te boeken omdat je hiermee informatie uit de boekhouding kan afleiden waarmee je de organisatie kan bijsturen. 

Daarnaast is het van belang om op de juiste kostenrekening te boeken omdat kosten belastingtechnisch niet altijd op dezelfde wijze worden behandeld. Het is dan efficiënt om dezelfde kosten aan dezelfde kostenrekening toe te rekenen. Zo kan je juiste en volledige belastingaangiften doen.
Meer toelichting »

Extra toelichting:

Gerelateerde vragen

22
03 / 2011
Is de wet ketenaansprakelijkheid en de inlenersaansprakelijk van toepassing bij het inhuren van buitenlandse freelancers/onderaannemers? De vraag die u heeft gesteld bevat te weinig informatie om u goed van dienst te kunnen zijn. Het al dan niet van toepassing zijn van de wet inlenersaansprakelijkheid en wet ketenaansprakelijkheid is afhankelijk van een groot aantal variabelen. Deze v ... Lees verder
18
06 / 2011
Binnen welke termijn moet de jaarrekening worden opgemaakt, vastgesteld en gepubliceerd? De termijnen voor het opmaken, vaststellen en publiceren van de jaarrekening zijn opgenomen in onderstaand overzicht. Rechtspersoon B.V. en N.V. Beursgenoteerde ondernemingen Coöperaties , ond ... Lees verder
25
08 / 2010
Hoe verwerk je de BTW over het privegebruik van een auto van de zaak? De verschuldigde BTW uit hoofde van het privé gebruik van de auto moet ondanks dat de gevorderde BTW lager is dan de verschuldigde BTW uit hoofde van het privé gebruik als volgt worden berekend: 12% x bijtellingspercentage x catalo ... Lees verder
Adverteren?

Wil je ook een breed publiek benaderen met financiële producten? Je kunt adverteren op de vraagbaak van deze website. Neem contact met ons op als je geïnteresseerd bent.

Contact