Wat is het belang van het boeken van de kosten op de juiste kostenrekening? - 05-12-2011

Antwoord:

Het is van belang om de kosten op de juiste kostenrekening te boeken omdat je hiermee informatie uit de boekhouding kan afleiden waarmee je de organisatie kan bijsturen. 

Daarnaast is het van belang om op de juiste kostenrekening te boeken omdat kosten belastingtechnisch niet altijd op dezelfde wijze worden behandeld. Het is dan efficiënt om dezelfde kosten aan dezelfde kostenrekening toe te rekenen. Zo kan je juiste en volledige belastingaangiften doen.
Meer toelichting »

Extra toelichting:

Gerelateerde vragen

27
02 / 2011
Wat is een herwaarderingsreserve? Een herwaarderingsreserve is een reserve die ontstaat bij de waardestijging van activa. Lees verder
13
02 / 2011
Wat is een kasverschil? Een kasverschil is het verschil tussen de werkelijke kasgelden en de kasgelden die er volgens de boekhouding zouden moeten zijn. Lees verder
13
02 / 2011
Wat is een gepubliceerde jaarrekening? Een gepubliceerde jaarrekening is een jaarrekening welke ter inzage moet worden gelegd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Lees verder
Adverteren?

Wil je ook een breed publiek benaderen met financiële producten? Je kunt adverteren op de vraagbaak van deze website. Neem contact met ons op als je geïnteresseerd bent.

Contact