Wat is het belang van het boeken van de kosten op de juiste kostenrekening? - 05-12-2011

Antwoord:

Het is van belang om de kosten op de juiste kostenrekening te boeken omdat je hiermee informatie uit de boekhouding kan afleiden waarmee je de organisatie kan bijsturen. 

Daarnaast is het van belang om op de juiste kostenrekening te boeken omdat kosten belastingtechnisch niet altijd op dezelfde wijze worden behandeld. Het is dan efficiënt om dezelfde kosten aan dezelfde kostenrekening toe te rekenen. Zo kan je juiste en volledige belastingaangiften doen.
Meer toelichting »

Extra toelichting:

Gerelateerde vragen

19
09 / 2013
Uren bijhouden voor zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek is gekoppeld aan een minimale tijdsbesteding van 1.225 uur aan uw onderneming, het zogenoemde urencriterium. De belastingdienst kan u vragen deze tijdsbesteding aan te tonen. U moet deze tijdsbesteding dan aannemelijk maken. ... Lees verder
05
12 / 2011
Wat wordt verstaan onder voorafgaande journaalposten? Onder voorafgaande journaalposten worden boekingen verstaan die wijzigingen aanbrengen in de saldibalans voordat de winst- en -verliesrekening en de balans kunnen worden opgesteld die tot de jaarrekening zal leiden. Lees verder
24
11 / 2014
Welke gegevens wil de KVK van mijn onderneming weten? Goedendag, De KVK wilt enkele belangrijke bedrijfsgegevens van u weten tijdens de inschrijving van uw onderneming. Onder andere de naam van de vennootschap, adres van de vennootschap,van toepassing zijnde gestorte kapitaal, naam van de bestuurder ... Lees verder
Adverteren?

Wil je ook een breed publiek benaderen met financiële producten? Je kunt adverteren op de vraagbaak van deze website. Neem contact met ons op als je geïnteresseerd bent.

Contact