Bedrijven - Incasso en debiteurenbeheer

Advies voor debiteurenbeheer - 04-06-2017
Goedendag, Niet veel dingen zijn vervelender voor een ondernemer als werk uitvoeren zonder hier voor betaald te worden. Door aandacht te hebben voor onderstaande punten kunt u het risico op niet betalende klanten terugdringen. Check u klante ... Lees verder »

Surseance van betaling - 28-05-2017
Goedemiddag, Als u tijdelijk uw schulden niet kan betalen kunt u hiervoor uitstel (surceance) van betaling aanvragen bij de rechtbank. Deze zal dan binnen een dag een voorlopige uitspraak doen en aangeven wanneer u het definitieve oordeel krijgt. ... Lees verder »

Verschil tussen surseance en een faillissement - 01-09-2016
Goedendag, Er zijn enkele verschillen tussen een surseance van betaling en een echt faillissement. De grootste verschillen zijn: Bij surseance komt er geen beslag op het vermogen van de schuldenaar; surseance kan alleen door de schuldena ... Lees verder »

Wanneer een voorziening vormen? - 29-08-2016
Goedendag, Om een voorziening te mogen vormen moet aan 3 vereisten zijn voldaan:   Oorsprongsvereiste Om een voorziening te mogen vormen, moeten de kosten en lasten, waarvoor deze voorziening moet worden gevormd, voortkomen uit de re ... Lees verder »

Incassokosten in rekening brengen - 17-07-2016
Goedendag, In de Wet Incassokosten (WIK) is het gehele incassotraject vastgelegd. Hierin staat ook omschreven dat u, voordat u administratiekosten in rekening brengt, een aanmaning (ook wel 14-dagen brief) moet versturen waarbij u de klant nog ... Lees verder »

Beslag leggen of faillissementsaanvraag? - 17-07-2015
Goedendag, Het is kostbaarder om beslag te leggen dan om een faillissement aan te vragen. Zeker als je nog niet in het bezit bent van een executoriale titel. Indien dit niet het geval is. dan moet er namelijk eerst nog een procedure worden begonn ... Lees verder »

Hoe werkt factoring? - 02-05-2014
Een factoorbedrijf neemt de administratie en incasso van openstaande vorderingen van een onderneming over. De overnameprijs van deze vorderingen is lager dan de nominale waarde van deze vorderingen. Het factoorbedrijf loopt immers het risico dat de ... Lees verder »

Kent u een factorbedrijf die mijn vorderingen wil overnemen? - 08-10-2013
Goedenmiddag, Uw vraag is doorgezet aan ISB Nederland. Zij zullen contact met u opnemen om u te ondersteunen met het incasseren en/of factoren van de betreffende oninbare vorderingen. Mocht u ondanks hun inspanningen toch een deel oninbare debi ... Lees verder »

Wanneer moet ik over op IBAN en wat betekent dit voor mijn organisatie? - 15-07-2013
Goedendag, Het klopt dat u straks voor zowel binnenlandse als ook buitenlandse betalingen gebruik maakt van het International Bank Account Number).  De invoering van IBAN als rekeningnummer zorgt voor veranderingen in uw administratie en sys ... Lees verder »

Mijn debiteur kan slechts een gedeelte betalen. Hoe doe ik dat met de BTW? - 16-03-2013
Goedendag, Vanuit uw vraag begrijp ik dat u een zogeheten crediteurenakkoord hebt gesloten, waarbij u overeen bent gekomen dat tegen finale kwijting een percentage alsnog wordt betaald door de crediteur. Dit leidt er toe dat u een deel van de vor ... Lees verder »

Wat verandert er inzake de betalingstermijn van facturen? - 01-03-2013
De betalingstermijn bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden worden wettelijk vastgelegd. Tot op heden is wettelijk enkel geregeld dat deze niet onredelijk mag zijn. Per 16 maart 2013 komt hier verandering in. Bij overeenkomsten tussen ov ... Lees verder »

Nieuwe incassowet ingegaan. - 04-07-2012
Per 1 juli 2012 wordt de nieuwe wet buitengerechtelijke incassokosten van kracht. De wet regelt de hoogte van incassokosten bij bedragen tot 25.000 euro.   Wat verandert er? De nieuwe wet bepaalt het maximale bedrag dat bedrijven mogen rekenen ... Lees verder »

Mijn klant wil niet betalen! Wat nu? - 06-02-2012
Er vanuit gaande dat u contact heeft gehad met uw klant om te vragen waarom betaling is uitgebleven en u hem herinneringen en aanmaningen heeft gestuurd stuurt u uw klant een ingebrekestelling waarin u aangeeft dat indien niet binnen een door u geste ... Lees verder »

Incasso op basis van no cure no pay, wat betekent dat eigenlijk? - 27-05-2011
No cure no pay betekent dat in gevallen waarin niets geïncasseerd wordt, er geen kosten in rekening worden gebracht. Dit heeft echter alleen betrekking op de buitengerechtelijke fase. De deurwaarder en de gerechtelijke procedure v ... Lees verder »

Wanneer wordt een gerechtelijke procedure gestart? - 26-04-2011
Als de incasso zaak niet in het buitengerechtelijke traject kan worden opgelost en de incassozaak ligt onder de € 25.000,- dan kan de gerechtelijke procedure bij de rechtbank, sector kanton, worden gevoerd. Ligt de hoogte van de incasso bov ... Lees verder »

Werkt het incassobureau ook voor particulieren ? - 27-03-2011
Hoewel de klanten van incassobureau's voornamelijk bestaan uit het MKB en grootbedrijf kunnen incassobureau's ook vorderingen van particulieren behandelen. Het antwoord is dus:" Ja". Lees verder »

Hoeveel incassokosten mag een incassobureau in rekening brengen? - 09-03-2011
In de wet staat niets over hoeveel incassokosten in rekening gebracht mogen worden. Deze kosten moeten wel " redelijk " zijn. In Rapport Voorwerk II is een richtlijn afgesproken voor rechters. Rechters hanteren de staffel in genoemd ra ... Lees verder »

Wat is een leverancierskrediet? - 27-02-2011
Leverancierskrediet is een krediet dat door de leverancier aan de afnemer wordt verstrekt, indien op de levering van de goederen en/of diensten niet direct betaling volgt (er is dus sprake van inkopen op rekening). Lees verder »

Wat is de gemiddelde krediettermijn van debiteuren? - 27-02-2011
De gemiddelde krediettermijn van debiteuren is de termijn die debiteuren gemiddeld uitstaan voor dat zij betalen. Lees verder »

Wat is factoring? - 27-02-2011
Factoring is de overname van de administratie en incasso van de vorderingen van een onderneming door een factoorbedrijf. De overnameprijs van de vorderingen is (uiteraard) lager dan de nominale waarde van de overgedragen vorderingen. Lees verder »

Wanneer mag er rente gerekend worden over niet betaalde facturen? - 24-02-2011
De rente gaat lopen meteen nadat de betalingstermijn is verstreken zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Is er geen onderlinge betalingstermijn overeengekomen, dan is rente verschuldigd vanaf 30 dagen na levering van de goederen of diensten.&n ... Lees verder »

Wat is incasso? - 24-02-2011
Incasso is de omschrijving voor de werkzaamheden om onbetaalde vorderingen betaald te krijgen, te incasseren. Daaronder vallen de buitengerechtelijke incasso werkzaamheden waarin gezocht wordt naar een minnelijke oplossing, alsmede de gerechtelijke i ... Lees verder »

Wat zijn incassokosten? - 24-02-2011
Incassokosten zijn kosten die door een schuldeiser (crediteur) gemaakt kunnen worden als een schuldenaar (debiteur) niet of niet tijdig voldoet aan zijn (betalings)verplichting. Als een schuldenaar niet (tijdig) voldoet aan zijn (betalings)verplichti ... Lees verder »

Wat doet een deurwaarder? - 22-02-2011
Een deurwaarder kan net zoals het incassobureau schulden innen in opdracht van een schuldeiser. De deurwaarder heeft alleen in het gerechtelijke traject meer bevoegdheden, zoals een dagvaarding uitbrengen, beslag leggen (bijv. boedel- of loonbeslag), ... Lees verder »

Wat doet een incassobureau? - 22-02-2011
Een incassobureau is een bedrijf dat in opdracht van een schuldeiser schulden int. Voor deze werkzaamheden brengt het incassobureau kosten in rekening (incassokosten) die door de schuldenaar moeten worden betaald. Lees verder »

Adverteren?

Wil je ook een breed publiek benaderen met financiële producten? Je kunt adverteren op de vraagbaak van deze website. Neem contact met ons op als je geïnteresseerd bent.

Contact