Bedrijven - Inkomstenbelasting ib - ondernemer

Inkomenstenbelasting betalen over nettowinst bij 10u werken per week? - 06-04-2018
Goedendag, De nettowinst is belast voor de inkomstenbelasting. Wel is het zo dat er als ondernemer extra belastingvoordeel is, indien aan het urencriterium wordt voldaan. Deze ligt echter op 1.225 uren per jaar (en > 50% van de totale werkbare ... Lees verder »

Woning gedeeltelijk zakelijk - 07-09-2017
Goedendag, De kosten die verbonden zijn aan de werkruimte van een zelfstandig ondernemer zijn in twee categoriën onder te verdelen: een deel van de vaste lasten van de gehele woning een deel van de kosten van de inrichting van die k ... Lees verder »

Boetes aftrekbaar - 26-05-2017
Goedendag, In principe zijn boetes niet aftrekbaar voor de belasting. Op deze regel zijn slechts enkele uitzonderingen: Tuchtrechtelijke boetes: als u een tuchtrechtelijke boete opgelegd krijgt voor het uitoefenen van uw functie waarbij het tuc ... Lees verder »

Bij verlies ook kleinschaligheidsinvesteringsaftrek? - 27-04-2017
Goedendag, De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een belastingfaciliteit voor ondernemingen die investeren in bedrijfsmiddelen. Komen deze investeringen boven een bepaald bedrag (2017 € 2.300), dan kan onder bepaalde voorwaarden ge ... Lees verder »

Aftrek renovatie monumentaal pand - 24-04-2017
Goedendag, Dat kan zeker! Op de site van de belastingdienst vind u een formulier wat u in kan vullen. Op basis van dit formulier neemt de belastingdienst dan contact met u op om een onafhankelijke taxateur naar uw verbouw- en onderhoudsplannen te ... Lees verder »

Belasting op erfenis - 05-04-2017
Goedendag, Allereerst gecondoleerd met het overlijden van uw naaste. Om te bepalen of u belasting moet betalen en hoeveel zijn drie zaken van belang: Uw relatie met de overledene; Het bedrag van de erfenis; Of uw erfenis 'vr ... Lees verder »

Belasting op inkomsten verhuur koopwoning - 15-03-2017
Goedemiddag, Als u uw huis heeft verhuurt in de periode dat het te koop stond hoeft u de inkomsten hieruit niet aan te geven bij de belastingdienst.   Let wel op dat u voor de periode dat u inkomsten uit de verhuur van uw huis genoot u o ... Lees verder »

Heb ik geschonken aan een ANBI? - 08-03-2017
Goedendag, Op de website van de belastingdienst vindt u onder rekenhulpen een zoekmodule voor ANBI's. Hier kunt u controleren of de instelling aan wie u een gift heeft verstrekt ook een ANBI status heeft. U kunt op deze link klikken voor ... Lees verder »

Sportschoolabonnement aftrekbaar? - 03-03-2017
Goedemiddag,   Tenzij het hebben van een sportschool abonnement voor uw werk noodzakelijk is kan u als zelfstandige ondernemer de kosten voor een abonnement op de sportschool niet als zakelijke kosten verantwoorden. Lees verder »

Zwangerschap en urencriterium - 27-02-2017
Goedemiddag, Als u in het verleden aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar voldeed is er geen aanleiding om aan te nemen dat dit tijdens uw zwangerschap voor problemen zal zorgen. U mag namelijk 16 weken uw niet gewerkte uren meetellen voor ... Lees verder »

Beloning meewerkende partner - 10-02-2017
Goedemiddag, Als uw vrouw onbetaald meewerkt in uw bedrijf kan u wellicht in aanmerking komen voor meewerkaftrek. De hoogte hiervan is afhankelijk van het aantal uren en de winst van de onderneming. Het is dus noodzakelijk om een goede urenregist ... Lees verder »

Mag een vereniging aan een BV doneren? - 15-12-2016
Beste, Een transactie bij een vereniging is sowieso niet belastingplichtig in omzetbelasting of vennootschapsbelasting, mits geen commerciële vereniging. Bij een bedrijf is deze ontvangst een opbrengst of schuld aan de betreffende vereniging ... Lees verder »

Youngtimer, privé of op de zaak - 09-12-2016
Goedemorgen, Het is inderdaad goed mogelijk dat het op de zaak zetten van uw youngtimer (een auto tussen de 15 - 25 jaar oud) fiscaal voordelig voor u is, ook wanneer u deze privé rijdt. U kunt dan namelijk alle kosten voor gebruik en onde ... Lees verder »

Aftrek werkkamer huurwoning - 26-08-2016
Goedendag, het klopt inderdaad dat u, onder bepaalde voorwaarden, uw huurkosten van uw winst kan aftrekken.  De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan dat indien u ondernemer in de inkomstenbelasting bent (bijvoorbeeld als eenmanszaak ... Lees verder »

Valt een zakelijk diner onder de Werkkostenregeling (WKR)? - 09-08-2016
Goedendag, Of de kosten voor het zakendiner wel of niet zijn belast hangt geheel af van de situatie. De maaltijd is onbelast indien deze intergraal onderdeel uitmaken van de verblijfskosten, zoals dienstreizen of zakelijke meetings. Voor vertegen ... Lees verder »

Werkruimte in je huurhuis: fiscaal aftrekbaar? - 05-08-2016
Goedendag, Indien je een eigen werkruimte in huis hebt dan is het mogelijk dat de kosten hiervan fiscaal aftrekbaar zijn. Dit geldt ook indien je een huurhuis hebt. Indien je tenminste 10% van de gehuurde woonruimte zakelijk gebruikt, is het moge ... Lees verder »

Wat is het verschil tussen belastingrente en invorderingsrente? - 22-07-2016
Goedendag, Er is een verschil tussen belastingrente en invorderingsrente. Allereerst is er belastingrente. Deze wordt geheven in het geval er niet tijdig aangifte is gedaan, dat wil zeggen 1 juli volgend op het jaar waarop de aangifte betrekking ... Lees verder »

Geen factuur, wel btw- en kostenaftrek? - 11-07-2016
In beginsel dien je te allen tijde een factuur te hebben. In het geval je deze per abuis niet meer hebt en ook niet meer kunt opvragen dan gelden voor de inkomstenbelasting minder strenge regels dan voor de omzetbelasting. Zodra aannemelijk is te m ... Lees verder »

Mag ik alsnog de zelfstandigenaftrek toepassen van vorig jaar? - 04-03-2016
Indien er in voorgaande jaren een deel van de zelfstandigenaftrek nog niet kon worden gebruikt in het boekjaar waarop deze betrekking heeft, dan is het mogelijk om dit deel in toekomstige jaren te verrekenen. Hiervoor hebt u 9 jaren de tijd.  ... Lees verder »

Winstverdeling VOF herzien voor 2016 - 03-02-2016
Goedendag, Zoals aangegeven is er sprake van vastgoed binnen de vof. Indien de winstverdelngen worden veranderd. Doordat er sprake is van vastgoed kun je ook te maken krijgen met overdrachtsbelasting op het moment de verhoudingen in het economisc ... Lees verder »

Waaraan moet overeenkomst inhuur zzp voldoen? - 14-01-2016
Per 1 april 2016 start de Belastingdienst inderdaad met de nieuwe wetgeving rondom de inhuur van zzp-ers. De implementatiefase hiervan zal tot 1 januari 2017 duren.  Voor de contracten zijn er twee mogelijkheden. Alleereerst kun je gebruik m ... Lees verder »

Is het urencriterium per onderneming van toepassing? - 24-11-2015
Goedendag, Het urencriterium geldt per ondernemer en niet per onderneming. Het is een aftrekpost voor de inkomstenbelasting en derhalve een persoonsgebonden belasting en geen ondernemingsbelasting. Derhalve gelden de voordelen voor de persoon en ... Lees verder »

Vanaf wanneer verdwijnt de VAR? - 23-11-2015
Goedendag,  Het huidige systeem van de VAR-verklaring komt binnenkort volledig te vervallen. Onlangs is het volgende transitieplan overeengekomen voor de overgang naar het nieuwe systeem: Fase 1 (tot 1 april 2016) In deze fase worden all ... Lees verder »

Vanaf wanneer rekent de rente datum van de belastingdienst? - 07-09-2015
Vanaf het belastingjaar 2012 is de heffingsrente vervangen voor de belastingrente. Voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting start de periode een half jaar na het belastingjaar, oftewel 1 juli van het volgende belastingjaar. Voor he ... Lees verder »

Heb ik in 2016 nog een VAR verklaring nodig? - 03-09-2015
Vanaf 1 januari 2016 kunnen ZZP-ers werken met modelcontracten die op voorhand zijn goedgekeurd door de Belastingdienst. In deze contracten is de zelfstandigheid van de ZZP-er geregeld. Op basis van bestaande wet- en regelgeving voert de Belastingd ... Lees verder »

Telt bijtelling auto mee voor bepaling salaris DGA? - 27-08-2015
Als DGA moet je rekening houden met de gebruikelijkloonregeling. Dit betekent dat je een minimumsalaris van € 44.000 moet toekennen. Indien je een zakelijke auto ook voor privé doeleinden gebruikt, dan dien je hier een bijtelling over t ... Lees verder »

ZZP'er met kantoor aan huis: Privé- of ondernemingsvermogen? - 28-07-2015
Hoe een kantoor aan huis fiscaal uitpakt is afhankelijk van een aantal factoren. Zo zijn er verschillende regels voor de verschillende ondernemingsvormen (bijv. eenmanszaak vs. BV) en er zijn ook verschillen tussen een huurwoning en een koopwoning. ... Lees verder »

Telt reistijd ook voor het urencriterium zelfstandigenaftrek? - 14-07-2015
Goedendag, Het is toegestaan om deze uren mee te tellen als gemaakte uren voor de onderneming. Ieder uur die u spendeert aan de onderneming mag u meetellen. Dus ook alle overige uren zoals het maken van offertes, administratieve uren et cetera te ... Lees verder »

Elektrische auto inclusief laadpaal, wel of geen loon? - 07-02-2015
Door de populariteit van deze auto’s en de onduidelijkheid over de fiscaliteiten hiervan, heeft staatssecretaris van financiën in januari 2015 enkele goedkeuringen opgenomen in zijn besluit. Zo dienen de gemaakte kosten voor het (laten ... Lees verder »

Kleine ondernemersregeling - 18-01-2015
Goedenmiddag, Uw boeking is juist. In dit geval zou het aan te raden zijn om het niet naar een omzet rekening te boeken maar naar overige baten. Wellicht ten overvloede. Over het bedrag hoort geen BTW te worden meegenomen. Lees verder »

Wat is inkomensafhankelijke combinatiekorting? - 12-01-2015
Goedendag, De kindregelingen worden sinds 2012 verder versoberd door de Nederlandse overheid. Momenteel zijn er nog 4 kindregelingen van kracht, waarvan de "Inkomensafhankelijke combinatiekorting" er één is. Met deze rege ... Lees verder »

Wat zijn de wijzigingen in de FOR voor 2015? - 01-12-2014
Inzake de FOR gaan in 2015 enkele onderdelen veranderen. Allereerst wordt het percentage van uw winst dat u mag gebruiken voor een fiscale oudedagsreserve verlaagd van 10,9% (2014) naar 9,8% (2015). Behalve het percentage wordt ook het maximumbedra ... Lees verder »

Welke gegevens wil de KVK van mijn onderneming weten? - 24-11-2014
Goedendag, De KVK wilt enkele belangrijke bedrijfsgegevens van u weten tijdens de inschrijving van uw onderneming. Onder andere de naam van de vennootschap, adres van de vennootschap,van toepassing zijnde gestorte kapitaal, naam van de bestuurder ... Lees verder »

Wat is een passief inkomen? - 17-11-2014
Goedendag, Een passief inkomen is een inkomen dat wordt verdiend zonder ervoor te hoeven werken. Voorbeelden van een passief inkomen zijn rente op een spaarrekening en beleggingen in een beleggingsfonds. Passief inkomen blijft dus binnenkomen, oo ... Lees verder »

Moet ik een VAR aanvragen voor 2015? - 14-11-2014
Goedendag, De wet- en regelgeving voor de VAR gaat gedurende 2015 veranderen. Door deze verandering is er een overgansperiode ingesteld voor de VAR. Dit betekent voor u dat de VAR die u reeds in 2014 had, ook in 2015 van toepassing is. Hierbij is ... Lees verder »

Een motor van de zaak. Voordelig of niet? - 10-11-2014
Goedendag, Ten opzichte van een leaseauto kan het zakelijk rijden van een motor zeker voordeliger zijn. Enkele voordelen van een zakelijke motor zijn: -          Aanschaf motor valt onder de kleinesc ... Lees verder »

Ik ga het niet redden om tijdig mijn aangifte inkomstenbelasting in te dienen. Kan ik uitstel krijgen? - 31-03-2014
Goedendag, Het is mogelijk om uitstel te krijgen. U kunt op 3 manieren uitstel aanvragen: Digitaal Dit kan van 1 februari tot 1 april 2014. U gebruikt hiervoor dan het formulier Uitstel aangifte inkomstenbelasting. Schriftelijk Tel ... Lees verder »

Ik ben gestart als ondernemer. Waarom wilt de Belastingdienst een schatting van mijn omzet? - 18-03-2014
Goedendag, Met de schatting van uw omzet kunt u bepalen of u inkomstenbelasting moet betalen. Is dat het geval, dan kunt u zelf een voorlopige aanslag per maand aanvragen. De werkelijke belastingplicht vindt plaats over de gerealiseerde resultate ... Lees verder »

Ik wil mijn ingediende aangifte inkomstenbelasting wijzigen. Kan dit? - 15-03-2014
Goedendag, Het is mogelijk eerder verstuurde aangifte inkomstenbelasting nog aan te passen. Dit doet u door de eerder ingevulde aangifte te corrigeren en opnieuw te versturen. De Belastingdienst behandelt dan deze laatste aangepaste versie. Dit ... Lees verder »

De inkomstenbelasting. Box 1,2 en 3. Hoe zit dat nu precies? - 15-03-2014
Goedendag,   U kunt drie verschillende inkomstenbronnen hebben, die ieder in een eigen box met een eigen tarief belast worden:     Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning     Box 2: belastbaar inkomen ... Lees verder »

Wat wil de belastingdienst weten over de hypotheek voor mijn woning via een eigen BV? - 05-03-2014
Goedendag, Daarvoor gelden 2 termijnen; uiterlijk op 31 december van het jaar volgend op het jaar van aangaan van de lening, moet de informatie verstrekt zijn. In dit geval dus uiterlijk 31 december 2014. Maar als de aangifte tijdig wordt gedaan ... Lees verder »

Mag ik de afschrijving doorschuiven naar volgend jaar? - 04-03-2014
Goedendag, De tijdelijke willekeurige afschrijving die gold van 1 juli tot en met 31 december 2013, vangt aan bij het aangaan van de verplichting en deze is tevens gemaximeerd tot het bedrag dat is betaald (met een maximum van 50% van de invester ... Lees verder »

Hoe verwerk ik een zakelijke lening tussen fiscale partners bij de inkomstenbelasting? - 03-03-2014
Goedendag, Fiscaal gezien bestaat deze lening niet. Omdat jullie fiscaal partner zijn, beoordeeld de Belastingdienst jullie vermogen gezamenlijk. Deze lening veranderd heeft geen impact op jullie gezamenlijke vermogen. U kunt deze dus niet in uw ... Lees verder »

Hoe verwerk ik een zakelijke lening als zzp'er bij de inkomstenbelasting? - 01-03-2014
Goedendag, Voor het bedrijf van uw man moet voor de belastingaangifte een balans en winst- en verliesrekening worden opgesteld. De externe lening wordt in de balans verantwoord en de betaalde rente wordt in mindering gebracht op de winst. De wins ... Lees verder »

Per oktober ben ik zzp'er. Mag ik de zelfstandigenaftrek naar rato toepassen? - 24-02-2014
De zelfstandigenaftrek mag je niet naar rato toepassen. Het urenaantal van 1.225 uur is een vast aantal per kalenderjaar, ongeacht het aantal maanden dat je daadwerkelijk zzp’er was. De reden van dit urencriterium is dat de belastingdienst ... Lees verder »

Ik wil een auto kopen via de zaak. Hoe werkt dit? - 23-01-2014
Goedendag, Allereerst geeft u aan dat u zo nu en dan privé gaat rijden met uw auto. Indien u op jaarbasis minder dan 500 km privé rijd, dan hoeft u geen bijtelling te berekenen over uw zakelijke auto. U dient dit wel aannemelijk te ... Lees verder »

Wat is een kostenmaatschap en is dit geschikt voor de gezamenlijke huur van een opslagruimte? - 02-12-2013
Goedendag, Een kostenmaatschap is een maatschap van ondernemers die gezamenlijk kosten dragen en deze vervolgens onderling verdelen. Bij een kostenmaatschap is sprake van een samenwerkingsverband die als zodanig (bijvoorbeeld onder é&eacut ... Lees verder »

Ik ben zelfstandig ondernemer en zwanger. Hoe zit het nu met mijn urencriterium en loon in deze periode? - 22-11-2013
Goedendag, Indien u zwanger bent gaat u tijdens de laatste weken voor de bevalling en de eerste weken na uw bevalling uren missen als gevolg van het zwagerschapsverlof. Normaliter dient u, ten behoeve van het urencriterium, minimaal 1.225 uur w ... Lees verder »

Ik ga naast mijn eenmanszaak in loondienst bij een bedrijf. Wat zijn de gevolgen? - 21-11-2013
Goedendag, Als gevolg van de urenvermindering in uw eenmanszaak zult u in 2014 het urencriterium niet gaan halen. Dit betekent dat u de ondernemersaftrek verliest. Daarnaast kan uw winst uit deze eenmanszaak worden gezien als “resultaat ove ... Lees verder »

Verruiming willekeurige afschrijving, hoe werkt dat? - 04-10-2013
Bedrijfsmiddelen die zijn aangeschaft in de periode 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013 komen weer in aanmerking voor een willekeurige afschrijving tot 50% mits u aan een aantal voorwaarden voldoet. De voorwaarden zijn: - U bent de investerin ... Lees verder »

Wat verandert er in 2014 omtrent een ontslagvergoeding? - 24-09-2013
Goedendag,   U geeft aan uw medewerkers bij ontslag een ontslagvergoeding – een gouden handdruk – mee te geven voor hun loyaliteit in de afgelopen periode. Helaas gaan de regels hieromtrent onderdeel van het bezuinigingspakket ... Lees verder »

Uren bijhouden voor zelfstandigenaftrek. - 19-09-2013
De zelfstandigenaftrek is gekoppeld aan een minimale tijdsbesteding van 1.225 uur aan uw onderneming, het zogenoemde urencriterium. De belastingdienst kan u vragen deze tijdsbesteding aan te tonen. U moet deze tijdsbesteding dan aannemelijk maken. ... Lees verder »

Is mijn zakelijke donatie fiscaal aftrekbaar? - 08-07-2013
Goedendag, Hoe u hier mee om dient te gaan is allereerst afhankelijk van het feit of er zakelijke belangen in het spel zijn bij deze donatie en of het een eenmalige dan wel periodieke donatie betreft. Aangezien vanuit uw vraag niet blijkt of dit ... Lees verder »

Hoe om te gaan met kilometerregistratie? - 08-04-2013
Goedendag, U geeft aan de bestelauto enkel zakelijk te gebruiken. In dit geval kunt u de "verklaring uitsluitend zakelijk gebruik" aanvragen bij de belastingdienst. U hoeft derhalve geen kilometerregistratie bij te houden. U kunt de v ... Lees verder »

Hoeveel bedraagt de belasting die je betaalt over je vermogen? - 11-03-2013
Goedendag, Of en hoeveel belasting u moet betalen over uw vermogen hangt af van uw specifieke situatie. In zijn algemeenheid geldt het volgende. Voor 2012 zijn de drempelbedragen als volgt bepaald. De vrijstelling bedraagt € 21.139 per bel ... Lees verder »

Bij welke belastingaangiftes moet ik rekening houden met de KOR? - 11-03-2013
Goedendag, Wanneer u gebruik zult maken van de Kleine Ondernemersregeling (KOR) komt deze terug in uw BTW-aangiften die ieder kwartaal moeten worden ingediend. Deze KOR wordt dan in mindering gebracht op het door u af te dragen btw-bedrag. Naas ... Lees verder »

Is ontheffing van de btw voordelig? - 19-02-2013
Goedendag, Het kan voor u als ondernemer gunstig zijn om ontheffing aan te vragen van uw btw-plicht. De enige vereiste die hiervoor geldt is dat de btw-plichtige aannemelijk moet maken in de komende jaren minder dan € 1.345 aan BTW verschuld ... Lees verder »

Met welke belasting krijg ik als ondernemer te maken? - 16-02-2013
Goedendag, Met welke belastingen u als ondernemer te maken krijgt is afhankelijk van de juridische vorm die uw onderneming zal krijgen. In hoofdlijnen kunt u als ondernemer te maken krijgen met de volgende belastingen:   - Inkomstenbelas ... Lees verder »

Hoe werkt loonmiddeling precies? - 16-02-2013
In Nederland bestaat er inderdaad de mogelijkheid tot het middelen van loon. Deze fiscale regeling is in het leven geroepen om mensen tegemoet te komen die een sterk wisselend inkomen hebben. Er wordt gekeken of u in deze drie jaren separaat meer i ... Lees verder »

Kan een vrijwilligersvergoeding opgevoerd worden als freelance vergoeding? - 23-05-2012
Op basis van de zeer beperkte informatie komen wij tot het volgende.  Doordat uw vrijwilliger de vrijwilligersvergoeding in de zaak opneemt is het feitelijk geen vrijwilligersvergoeding meer maar een dienst die door een bedrijf wordt verleend ... Lees verder »

Is het wettelijk verplicht dat een uitkering van kapitaal afkomstig uit Fiscale Oudedag Reserve ( FOR) die voor uw 65e begint levenslang loopt? - 23-03-2012
Als eerste gecondoleerd met het overlijden van uw broer. Doordat uw broer is overleden gaat de onderneming vanuit erfrecht en/of huwelijksrecht over op uw schoonzus. Uw schoonzus heeft dan twee keuzen, of zij staakt haar deel van de onderneming, b ... Lees verder »

Wat is de leeftijdsgrens voor aftrek van levensonderhoud voor kinderen? - 14-02-2012
Ouders of verzorgers die geen kinderbijslag ontvangen mochten in het verleden de kosten voor het levensonderhoud van hun kinderen aftrekken tot en met de  leeftijd van 30 jaar (2011) hadden bereikt. In 2012 is deze leeftijd verlaagd tot 21 ... Lees verder »

Gebruik fiscale oudedagsreserve (FOR) 2011 en 2012 - 03-02-2012
U mag de fiscale oudedagsreserve (FOR) alleen toepassen als u aan het urencriterium voldoet en jonger bent dan 65 jaar op 1 januari van het boekjaar. De hoogte van de jaarlijkse toevoeging is 12% van de winst uit onderneming voor ondernemingsaft ... Lees verder »

MKB-winstvrijstelling 2011 en 2012 - 03-02-2012
De MKB-winstvrijstelling bedraagt 12% (2012: 12%) van de winst na aftrek van de ondernemerstaftrekken zoals zelfstandigenaftrek en startersaftrek. U moet de MKB-winstvrijstelling ook toepassen bij een verlies. Hierdoor wordt het verlies dus 12% (2012 ... Lees verder »

Zelfstandigenaftrek 2012 - 03-02-2012
In 2012 vervalt het schijvensysteem voor de zelfstandigenaftrek. De verschillende bedragen bij verschillende winstniveaus komen te vervallen in 2012 en wordt vervangen door een vaste aftrek van € 7.280 als u aan de voorwaarden van de zelfstandi ... Lees verder »

Energie-investeringsaftrek 2011 en 2012 - 03-02-2012
Doet u energie-investeringen van minimaal € 2.200 (2012: € 2.300) dan kunt u onder voorwaarden 41,5% (2012: 41,5%) van deze energie-investering van de winst aftrekken. De voorwaarden zijn dat u beschikt over een verklaring energie-invester ... Lees verder »

Beperking aftrek gemengde kosten 2011 en 2012 - 03-02-2012
Voor u als ondernemer geldt in de inkomstenbelasting een aftrekbeperking voor gemengde kosten. Gemengde kosten zijn kosten van diensten en goederen die zowel voor de onderneming als in prive kunnen worden gebruikt. Voorbeelden van deze kosten z ... Lees verder »

Wat is een VAR-wuo? - 27-12-2011
Een VAR-wuo is een Verklaring ArbeidsRelatie-winst uit onderneming. Met deze verklaring kunt u aan uw klanten laten zien dat de fiscus u als zelfstandig ondernemer ziet. Uw klant hoeft dan geen loonheffing en sociale lasten voor u in te houden. E ... Lees verder »

Hoe de inkomstenbelasting winst uit onderneming ad € 30.000 te betalen? - 21-04-2011
Wij danken u hartelijk voor uw vraag via GoedOpOrde.nl. De vraag die u heeft gesteld bevat te weinig informatie om u goed van dienst te kunnen zijn. Aanslagen inkomstenbelasting worden namelijk alleen (geheel of gedeeltelijk) kwijtgescholden als aan ... Lees verder »

Kan ik kilometers die ik voor mijn onderneming heb gereden in mijn privéauto declareren bij de onderneming? - 20-03-2011
Onder bepaalde voorwaarden mag u zakelijke kilometers declararen. Om zakelijk gereden kilometers te kunnen opvoeren is het wel van belang dat er een rittenregistratie wordt bijgehouden. T.b.v. de rittenregistratie moet het volgende per rit worden ve ... Lees verder »

Wat is het gevolg van het te laat indienen van de aangifte inkomstenbelasting? - 01-03-2011
Met ingang van het belastingjaar 2010 is er een boete voor het niet tijdig verrichten van de aangifte inkomstenbelasting. Indien u meer dan ongeveer twee weken te laat bent kunt u per persoon een boete van € 226 verwachten. Bent u fiscaal partn ... Lees verder »

Bij welk bedrag moet een particulier vermogensbelasting betalen en hoeveel bedraagt de vermogensbelasting? - 01-03-2011
Een particulier moet vermogensbelasting betalen over de bezittingen die de belstingplichtige in box moet opgeven. De hoogte van het bedrag dat moet worden aangegeven is afhankelijk van het heffingsvrije vermogen. De hoogte van het heffingsvrije ... Lees verder »

Ik ben een zelfstandige zonder personeel (zzp`er). Mijn opdrachtgever vraagt om een verklaring arbeidsrelatie (VAR). Hoe kan ik een VAR aanvragen? - 30-12-2010
Wanneer u ondernemer bent en een DigiD-inlogcode heeft kunt u online het aanvraagformulier verklaring arbeidsrelatie invullen en versturen naar de belastingdienst. Wanneer u geen DigiD inlogcode heeft kunt u er voor kiezen om een DigiD-inlogcode aan ... Lees verder »

Hoe bepaal ik het bedrag van de MKB-winstvrijstelling? - 08-12-2010
De MKB-winstvrijstelling is een aftrekpost op uw winst. U krijgt deze vrijstelling als u ondernemer bent. Sinds 2010 hoeft u niet meer aan het urencriterium te voldoen om de MKB-winstvrijstelling toe te mogen passen.U bepaalt uw bedrijfswinst en bren ... Lees verder »

Hoe bepaal ik het aantal uren voor het urencriterium in 2010? - 08-12-2010
Om het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek te kunnen halen, mogen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) ook uren meerekenen die zij besteden aan acquisitie en het bijhouden van de administratie. De Belastingdienst zal hier soepel mee o ... Lees verder »

Hoe verwerk ik de bijtelling over het privegebruik van een auto van de zaak? - 25-08-2010
De verschuldigde bijtelling uit hoofde van het privé gebruik van de auto moet als volgt worden berekend: bijtellingspercentage x cataloguswaarde van de auto. Het berekende bedrag moet als volgt in de administratie worden verwerkt:  &n ... Lees verder »

Wat zijn de gevolgen van een hoge rekening-courant schuld in het geval van een faillissement? - 21-07-2010
Zolang de onderneming in een maatschappij met rechtpersoonlijkheid is ondergebracht (bijvoorbeeld een besloten vennootschap) zal een faillissement (in beginsel) geen gevolgen gevolgen hebben voor de privé-sfeer. Echter wanneer u geld onttrokk ... Lees verder »

Wat is belastingmiddeling? - 17-06-2010
De belastingdienst schreeuwt het niet van de daken maar het kan erg interessant zijn om belastingmiddeling toe te passen wanneer u een wisselend inkomen heeft. In dat geval betaalt u waarschijnlijk meer belasting dan iemand die een gelijkmatig ... Lees verder »

Wat kan ik doen als mijn voorlopige aanslag inkomstenbelasting te hoog is? - 17-06-2010
Doordat uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting van enig jaar is gebaseerd op uw werkelijke winst uit onderneming van het voorafgaande jaar kan het voorkomen dat de voorlopige aanslag inkomstenbelasting te hoog is. De voorlopige aanslag inkomstenbel ... Lees verder »

Wanneer heb ik recht op de kleine-ondernemersregeling? - 02-06-2010
Voor ondernemers die per saldo weinig btw hoeven te betalen, is er de kleine-ondernemersregeling. Toepassing van die regeling kan betekenen dat u minder (of zelfs helemaal geen) btw hoeft te betalen of dat u ontheffing van uw administratieve verplic ... Lees verder »

Zijn de uren die ik in mijn eigen onderneming investeer aftrekbaar van de belasting? - 02-06-2010
Alle uren die u inversteert in uw eigen bedrijf komen in aanmerking voor zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek is een gedeelte van het inkomen dat belastingvrij verdiend mag worden indien aan de volgende voorwaarden voldaan wordt: U bent ( ... Lees verder »

Adverteren?

Wil je ook een breed publiek benaderen met financiële producten? Je kunt adverteren op de vraagbaak van deze website. Neem contact met ons op als je geïnteresseerd bent.

Contact