Woning gedeeltelijk zakelijk - 07-09-2017

Goedemiddag,

Ik heb mijn onderneming aan huis en vroeg me af of ik dan een deel van de kosten voor mijn woning als zakelijke kosten op kan voeren cq. op mijn inkomstenbelasting in mindering kan brengen?

Antwoord:

Goedendag,

De kosten die verbonden zijn aan de werkruimte van een zelfstandig ondernemer zijn in twee categoriën onder te verdelen:

 1. een deel van de vaste lasten van de gehele woning
 2. een deel van de kosten van de inrichting van die kamer

1. De vaste lasten van de woning

 • huur, als sprake is van een huurwoning (evt verminderd met huurtoeslag)
 • onderhoud
 • gas, water en electriciteit
 • gemeentelijke heffingen
 • opstal- en inboedelverzekering

Zijn die kosten aftrekbaar als beroepskosten?

In sommige gevallen zijn die kosten deels aftrekbaar als beroeps- of ondernemingskosten. Hierbij kan sprake zijn van twee situaties:

 1. werkruimte in de huurwoning
 2. werkruimte in de eigendomswoning

1. Eisen huurwoning met werkruimte voor je onderneming

 • de woning is een huurwoning
 • de werkruimte beslaat structureel méér dan 10% van de totale oppervlakte van de woning

In dit geval mag je de volledige huurlasten van de woning als kosten boeken. Daartegenover echter moet je een bedrag bij je inkomen tellen voor het privégenot, en dat is het bedrag van het zogenaamde huurwaardeforfait dat geldt voor zogenaamde dienstwoningen. Meestal is dat 1,35% van de woz-waarde van de huurwoning.

2. Eisen eigen woning met werkruimte voor je onderneming

 • de woning is je eigendom
 • de werkruimte is een zogenaamde zelfstandige werkruimte: een kamer met eigen ingang of opgang en eigen sanitaire voorziening
 • èn je verdient méér dan 70% van je arbeidsinkomsten in of vanuit die werkruimte
 • èn je verblijft voor méér dan 30% van je werktijd in die ruimte

Wanneer je hieraan voldoet moet de zelfstandige werkruimte worden afgezonderd uit de berekening van het huurwaardeforfait en de aftrek van hypotheekrente van de eigen woning. Vervolgens bereken je de kosten van de werkruimte.

De wijze van berekenen is bijzonder ingewikkeld. Het komt er in hoofdlijnen op neer dat je:

 • een deel van de waarde van de woning dat overeenkomt met de oppervlakte van de werkruimte afzondert uit de aangifte inkomstenbelasting waar de aftrek van de kosten van de eigen woning wordt berekend
 • een zelfde deel van de hypotheekschuld en de hypotheekrente afzondert
 • alle kosten van de woning die verband houden met onderhoud, energie, verzekeringen en heffingen verzamelt en daarvan het deel berekent dat toe te rekenen valt aan de werkruimte
 • een aftrekpost berekent ter grootte van 4% van de WOZ-waarde, voor zover die toegerekend kan worden aan de werkruimte

Je hebt dan de jaarlijkse kostenpost voor de werkruimte berekend, die je in mindering op je beroepswinst mag brengen.

Enerzijds creëer je daarmee een aftrekpost; anderzijds verlies je een deel van de aftrek van hypotheekrente. Het kan gunstig uitpakken, maar vooral wanneer je een hoge hypotheek hebt kan deze methode erg nadelig zijn.
Daarnaast wordt bij de verkoop van het huis de ontstane meerwaarde ten opzichte van de boekwaarde door de belastingdienst als resultaat gezien en als zodanig belast.

Onze ervaring is dat het meestal beter is om af te zien van de aftrek voor de werkruimte in de eigendomswoning.

2. De kosten van inrichting van de werkruimte

Tot de kosten van de werkruimte behoren ook de kosten van inrichting.

Dat zijn in elk geval de kosten die je hebt gemaakt voor vloerbedekking, gordijnen, schilderwerk, verlichting, en gewone tafels en stoelen. Deze kosten, verbonden aan de werkruimte zelf, zijn alléén aftrekbaar wanneer je aan de hierboven genoemde criteria voor de huurwoning of voor de eigen woning voldoet.

De verdere inventaris van de kamer, wanneer die specifiek verbonden is aan het beroep, behoort niet tot het fiscale begrip van de inrichting van de werkruimte. Het gaat dan om bijvoorbeeld computers, tekentafel, tekeningenkasten, telefoonapparatuur, de behandeltafel van een therapeut, de zaagmachine van de meubelontwerper et cetera.

Dit onderscheid is tamelijk belangrijk. Immers, de kosten van de inrichting verbonden aan de kamer zelf, zijn alléén aftrekbaar wanneer ook de vaste lasten van de woning voor een deel aftrekbaar zijn. De kosten van beroepsinventaris, die verbonden zijn aan je feitelijke beroepsuitoefening, zijn altijd aftrekbaar.

2. De kosten van energieverbruik in de werkruimte

De kosten van energie die verbruikt wordt in een werkruimte in de woning zijn in veel gevallen niet aftrekbaar wanneer er niet sprake is van een zelfstandige werkruimte. Maar wanneer de energie specifiek toe te rekenen is aan apparatuur die je voor je onderneming gebruikt is die wèl aftrekbaar. Dan zijn het geen kosten die verband houden met de ruimte zelf, maar eerder verbonden zijn aan je werkzaamheden.

Meer toelichting »

Extra toelichting:

Gerelateerde vragen

26
05 / 2017
Boetes aftrekbaar Goedendag, In principe zijn boetes niet aftrekbaar voor de belasting. Op deze regel zijn slechts enkele uitzonderingen: Tuchtrechtelijke boetes: als u een tuchtrechtelijke boete opgelegd krijgt voor het uitoefenen van uw functie waarbij het tuc ... Lees verder
26
08 / 2016
Aftrek werkkamer huurwoning Goedendag, het klopt inderdaad dat u, onder bepaalde voorwaarden, uw huurkosten van uw winst kan aftrekken.  De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan dat indien u ondernemer in de inkomstenbelasting bent (bijvoorbeeld als eenmanszaak ... Lees verder
05
08 / 2016
Werkruimte in je huurhuis: fiscaal aftrekbaar? Goedendag, Indien je een eigen werkruimte in huis hebt dan is het mogelijk dat de kosten hiervan fiscaal aftrekbaar zijn. Dit geldt ook indien je een huurhuis hebt. Indien je tenminste 10% van de gehuurde woonruimte zakelijk gebruikt, is het moge ... Lees verder
Adverteren?

Wil je ook een breed publiek benaderen met financiële producten? Je kunt adverteren op de vraagbaak van deze website. Neem contact met ons op als je geïnteresseerd bent.

Contact