Bedrijven - Omzetbelasting

BTW-nummer buitenlandse partner - 15-06-2017
Goedendag, Wanneer u in Duitsland, of ieder ander land binnen de EU, goederen verkoopt hoeft u hier geen BTW over te berekenen. Een van de eisen hiervoor is dat de kopende partij ook een ondernemer moet zijn. Dat is alleen te controleren door het ... Lees verder »

dien ik bij doorberekening op parkeerkosten 21% btw te heffen bij facturering. - 19-03-2017
Goedemiddag, Als u kosten doorbelast dient u daarover het BTW percentage van uw hoofdactiviteit berekenen. Als u in uw geval 21% BTW in rekening brengt dient u dit ook over de doorbelaste kosten te doen. Indien u over uw doorbelaste kosten BTW he ... Lees verder »

Sportschoolabonnement aftrekbaar? - 03-03-2017
Goedemiddag,   Tenzij het hebben van een sportschool abonnement voor uw werk noodzakelijk is kan u als zelfstandige ondernemer de kosten voor een abonnement op de sportschool niet als zakelijke kosten verantwoorden. Lees verder »

BTW terugvorderen zonder omzet - 22-02-2017
Goedendag, Als je als ondernemer BTW-plichtig bent kan je op zakelijke aankopen BTW terug vorderen, ongeacht de hoogte van de omzet. Dit doe je door een omzet van € 0,- aan te geven en de betaalde BTW op de aangifte in te vullen als voorbela ... Lees verder »

BTW over schadevergoeding - 20-02-2017
Goedendag, Of u BTW af moet dragen over een schadevergoeding is geheel afhankelijk van de aard van het feit waarvoor u een schadevergoeding ontvangt. Wanneer u de schadevergoeding ontvangt voor een goed, of een dienst,  die u geleverd heef ... Lees verder »

Mag een vereniging aan een BV doneren? - 15-12-2016
Beste, Een transactie bij een vereniging is sowieso niet belastingplichtig in omzetbelasting of vennootschapsbelasting, mits geen commerciële vereniging. Bij een bedrijf is deze ontvangst een opbrengst of schuld aan de betreffende vereniging ... Lees verder »

Toepassen Kleine ondernemersregeling (KOR) bij een BV? - 12-08-2016
Goedendag, De Kleine Ondernemersregeling (KOR) kan niet worden toegepast binnen de BV. Deze is enkel voor een eenmanszaak of voor een vof/maatschap. Om de KOR te mogen toepassen binnen de onderneming gelden de volgende voorwaarden: Je hebt e ... Lees verder »

Wat moet ik voor de BTW bewaren? - 01-08-2016
Goedendag, het de Belastingdienst niet veel uit hoe eenvoudig, of gecompliceerd, uw administratie is. Zolang duidelijk blijkt hoeveel BTW u dient te betalen en hoeveel BTW u terugvordert is dat wat de belastingdienst betreft voldoende. In ... Lees verder »

Geen factuur, wel btw- en kostenaftrek? - 11-07-2016
In beginsel dien je te allen tijde een factuur te hebben. In het geval je deze per abuis niet meer hebt en ook niet meer kunt opvragen dan gelden voor de inkomstenbelasting minder strenge regels dan voor de omzetbelasting. Zodra aannemelijk is te m ... Lees verder »

Tanken in het buitenland: krijg je de btw terug? - 07-07-2016
Indien de auto als zakelijk is aangemerkt dan is het in beginsel mogelijk om de btw over deze brandstofkosten terug te vorderen. Deze btw kun je echter niet terugvragen via de reguliere Nederlandse aangifte. Dit moet apart worden teruggevraagd. Voo ... Lees verder »

Hoeveel btw-correctie privégebruik auto? - 05-02-2016
Goedendag, Als je een zakelijke auto ook in privé gebruikt dan dien je inderdaad een correctie door te voeren over het privégebruik voor de btw. Om het werkelijke privégebruik te kunnen bepalen is een sluitende kilometerregis ... Lees verder »

Twee bedrijfsactiviteiten: Factuurstelsel, kasstelsel of beide? - 25-01-2016
Goedendag, Indien de activiteiten worden uitgebreid met de genoemde activiteiten is het verplicht om beide stelsels aan te houden. Hierbij is het van belang dat er een duidelijke splitsing zichtbaar is in de administratie tussen het deel dat betr ... Lees verder »

Hoe verwerk ik de btw van autokosten bij privégebruik? - 19-01-2016
Indien de auto als zakelijk wordt aangemerkt dan kun je alle autokosten ook zakelijk ten laste van het resultaat brengen. De btw hierover kun je derhalve terugvorderen. Echter, in het geval dat de auto ook privé wordt gebruikt mag niet alle ... Lees verder »

BTW aftrekbaar indien deze niet op de factuur is vermeld? - 01-09-2015
Het is niet mogelijk om de btw in mindering te brengen indien de btw niet is verantwoord op een factuur. Indien je een factuur zónder btw ontvangt vraag dan bij de leverancier om een nieuwe factuur waarop het btw factuur is verantwoord. Le ... Lees verder »

Toepassen van de Kleine Ondernemersregeling (KOR) - 24-08-2015
Of je in aanmerking komt voor de Kleine Ondernemersregeling (KOR) is afhankelijk van het totale bedrag aan omzetbelasting dat je moet betalen over een geheel kalenderjaar. Daar dit op jaarniveau wordt bepaald is het wellicht verstandig deze toe te ... Lees verder »

Mag btw worden berekend over doorbelaste kosten? - 20-07-2015
Goedendag, Het doorbelasten van werkelijk gemaakte onkosten is een niet btw-belaste dienst. Het is derhalve in beginsel niet correct om 21% btw door te berekenen over de 1-op-1 doorbelaste parkeerkosten van € 10,50. Enige uitzondering hierop ... Lees verder »

Is de btw van een relatiegeschenk aftrekbaar? - 22-02-2015
Allereerst dient te worden gekeken wat de Belastingdienst ziet als een relatiegeschenk. Onder relatiegeschenken vallen bijvoorbeeld kerstpakketten, weggevers voor klanten en giften aan leveranciers. Wilt u de geschenken gebruiken om te werven dan v ... Lees verder »

BTW en G-rekening apart of op één factuur? - 08-02-2015
Goedendag, U hebt ons gevraagd of het correct is om de btw én de splitsing naar G-rekening en reguliere rekening op één factuur te verantwoorden. Dit is inderdaad mogelijk aangezien de btw hoort bij de loonbelasting en premie ... Lees verder »

Welke gegevens wil de KVK van mijn onderneming weten? - 24-11-2014
Goedendag, De KVK wilt enkele belangrijke bedrijfsgegevens van u weten tijdens de inschrijving van uw onderneming. Onder andere de naam van de vennootschap, adres van de vennootschap,van toepassing zijnde gestorte kapitaal, naam van de bestuurder ... Lees verder »

Ik ben gestart als ondernemer. Waarom wilt de Belastingdienst een schatting van mijn omzet? - 18-03-2014
Goedendag, Met de schatting van uw omzet kunt u bepalen of u inkomstenbelasting moet betalen. Is dat het geval, dan kunt u zelf een voorlopige aanslag per maand aanvragen. De werkelijke belastingplicht vindt plaats over de gerealiseerde resultate ... Lees verder »

Parkeerkosten: wel of geen btw? - 30-01-2014
Goedendag, Het klopt dat er soms wel of geen btw is geheven over parkeerkosten. Er is geen btw op parkeerkosten geheven, indien het aan een gemeente betaald is. Op parkeerkosten voor commerciële parkeergarages wordt echter wel btw geheven. O ... Lees verder »

Wat is het verschil tussen het kasstelsel en het factuurstelsel voor mijn administratie? - 26-01-2014
Goedendag, Allereerst volgt een korte uitleg omtrent het verschil tussen beide stelsels. Het kasstelsel houdt in dat uw de btw aangeeft op het moment dat u uw facturen daadwerkelijk ontvangt of betaalt. Zo geeft u facturen met factuurdatum februa ... Lees verder »

Wat is Standard Business Reporting? - 13-12-2013
Goedendag, Standard Business Reporting (SBR) komt voort uit de verdere digitalisering van de overheid en de administraties van ondernemingen. Het is een standaardisering waaruit diverse rapportages gedraaid kunnen worden ten behoeve van bijvoorbe ... Lees verder »

Wat is een kostenmaatschap en is dit geschikt voor de gezamenlijke huur van een opslagruimte? - 02-12-2013
Goedendag, Een kostenmaatschap is een maatschap van ondernemers die gezamenlijk kosten dragen en deze vervolgens onderling verdelen. Bij een kostenmaatschap is sprake van een samenwerkingsverband die als zodanig (bijvoorbeeld onder é&eacut ... Lees verder »

Ik verkoop cadeaubonnen voor tijdschriften. Hoeveel btw moet ik hierover berekenen? - 24-11-2013
Goedendag, De hoogte van de btw die u dient af te dragen is afhankelijk van de diensten of producten die u levert. Bij de verkoop van cadeaubonnen vindt er geen dienst of levering van goederen plaats, het betreft hier enkel de ruil van een waarde ... Lees verder »

BTW privégebruik elektrische auto van de zaak. - 04-10-2013
U bent een bijtellingspercentage van 0% verschuldigd. Dit betekent dat u voor de loonheffing tegen 0% wordt aangeslagen wat nihil oplevert. Voor de BTW over het privégebruik geldt het percentage van 0% niet derhalve bent u nog steeds verplic ... Lees verder »

Verlaging btw op onderhoud en renovatie bespaart particulier geld. - 19-09-2013
Over de periode 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 geldt, voor in die periode afgeronde werkzaamheden, het lage btw-tarief voor renovatie en herstel voor bestaande woningen ouder dan 2 jaar. Onder renovatie en herstel vallen het vernieuwen, vergroten, h ... Lees verder »

Moet ik mijn btw-nummer op mijn website vermelden? - 09-09-2013
Goedendag, Indien u als ondernemer een website hebt voor uw onderneming, dan bent u te allen tijde verplicht om hierop het btw-nummer van de onderneming te vermelden. Op 20 augustus 2013 heeft de belastingdienst dit nogmaals bevestigd, middels ... Lees verder »

Mijn debiteur kan slechts een gedeelte betalen. Hoe doe ik dat met de BTW? - 16-03-2013
Goedendag, Vanuit uw vraag begrijp ik dat u een zogeheten crediteurenakkoord hebt gesloten, waarbij u overeen bent gekomen dat tegen finale kwijting een percentage alsnog wordt betaald door de crediteur. Dit leidt er toe dat u een deel van de vor ... Lees verder »

Bij welke belastingaangiftes moet ik rekening houden met de KOR? - 11-03-2013
Goedendag, Wanneer u gebruik zult maken van de Kleine Ondernemersregeling (KOR) komt deze terug in uw BTW-aangiften die ieder kwartaal moeten worden ingediend. Deze KOR wordt dan in mindering gebracht op het door u af te dragen btw-bedrag. Naas ... Lees verder »

Is ontheffing van de btw voordelig? - 19-02-2013
Goedendag, Het kan voor u als ondernemer gunstig zijn om ontheffing aan te vragen van uw btw-plicht. De enige vereiste die hiervoor geldt is dat de btw-plichtige aannemelijk moet maken in de komende jaren minder dan € 1.345 aan BTW verschuld ... Lees verder »

Met welke belasting krijg ik als ondernemer te maken? - 16-02-2013
Goedendag, Met welke belastingen u als ondernemer te maken krijgt is afhankelijk van de juridische vorm die uw onderneming zal krijgen. In hoofdlijnen kunt u als ondernemer te maken krijgen met de volgende belastingen:   - Inkomstenbelas ... Lees verder »

Welke gegevens moet ik als ondernemer vermelden op mijn factuur? - 13-02-2013
Goedendag, De belastingdienst gebruikt uw omzetfacturen voor de bepaling van de verschuldigde btw en derhalve worden hier eisen aan gesteld. Per 1 januari 2013 is er onderscheid gemaakt tussen "lage" en "hoge" facturen. Wann ... Lees verder »

Vanaf wanneer geldt het nieuwe hoge BTW tarief van 21%? - 04-09-2012
Het nieuwe btw tarief van 21% gaat in vanaf 1 oktober 2012. Dit betekent dat alle prestaties (diensten en goederen) die vanaf 1 oktober worden geleverd onder het nieuwe percentage vallen. Levert u prestaties rondom de datum van 1 oktober 2012 dan g ... Lees verder »

Kan een vrijwilligersvergoeding opgevoerd worden als freelance vergoeding? - 23-05-2012
Op basis van de zeer beperkte informatie komen wij tot het volgende.  Doordat uw vrijwilliger de vrijwilligersvergoeding in de zaak opneemt is het feitelijk geen vrijwilligersvergoeding meer maar een dienst die door een bedrijf wordt verleend ... Lees verder »

Hoe kan ik het BTW nummer van een nieuwe buitenlandse klant binnen de EU checken? - 27-12-2011
Heeft u een nieuwe klant binnen de Europese Unie (EU) dan is het verplicht om vooraf het btw-identificatienummer te controleren. Dit doet u via de belastingtelefoon (0800-0543), u kunt dit nummer bellen en dan maximaal vijf btw-identi ... Lees verder »

Wat is het kasstelsel? - 13-02-2011
Het kasstelsel is een methode voor het berekenen van de verschuldigde omzetbelasting, waarbij men uitgaat van de kasontvangsten in verband met verkoop van goederen en diensten. Deze methode mag alleen worden toegepast door ondernemingen die vrij ... Lees verder »

Wat is het factuurstelsel? - 13-02-2011
Een factuurstelsel is een methode voor het berekenen van de verschuldigde omzetbelasting, waarbij wordt uitgegaan van de verzonden facturen. Lees verder »

Wat is omzetbelasting? - 13-02-2011
Omzetbelasting is een algemene verbruiksbelasting die wordt geheven over leveringen van goederen en diensten. Lees verder »

Wij zijn een sportvereniging en hebben een kantine in onze accommodatie. Moeten wij hier BTW over berekenen? Zo ja, welk percentage moeten wij toepassen? - 24-11-2010
Sportclubs, scholen en sociaal-culturele instellingen mogen gebruikmaken van de kantineregeling, hiervoor gelden dan wel de volgende voorwaarden: De totale ontvangsten van uw kantine inclusief btw zijn niet hoger dan € 68.067 per jaar.&nb ... Lees verder »

Hoe verwerk ik de BTW van facturen die ik in december van dit jaar ontvang maar die betrekking hebben op het volgende boekjaar? - 24-11-2010
U registreert de factuur op de datum waarop de factuur is gedateerd. In de aangifte over het betreffende tijdvak neemt u de betreffende factuur op ook al heeft deze betrekking op een periode volgend op het tijdvak. Voor de belastingdienst geldt namel ... Lees verder »

Op welke verbouw- en renovatiewerkzaamheden heeft de 6% BTW-regeling betrekking? - 15-11-2010
De belastingdienst heeft een document opgesteld waarin de activiteiten zijn opgenomen waarvoor het lage BTW-percentage van 6% geldt. Het document is met de volgende link te benaderen: http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/dl/nieuwsbr ... Lees verder »

Hoe verwerk je de BTW over het privegebruik van een auto van de zaak? - 25-08-2010
De verschuldigde BTW uit hoofde van het privé gebruik van de auto moet ondanks dat de gevorderde BTW lager is dan de verschuldigde BTW uit hoofde van het privé gebruik als volgt worden berekend: 12% x bijtellingspercentage x catalo ... Lees verder »

Mag ik artikelnamen verbergen op de factuur? - 01-08-2010
In principe verdient het in eerste instantie de aanbeveling om de privé aankopen apart af te rekenen. Als het gewenst is om toch via de bedrijfsrekening de privé artikelen af te rekenen moet duidelijk zijn welke artikelen voor priv&eac ... Lees verder »

Kan ik mijn aangiftetijdvak voor de omzetbelasting wijzigen? - 21-07-2010
Met ingang van 1 juli 2009 heeft u de mogelijkheid om per maand of per kwartaal btw-aangifte te doen. Deze mogelijkheid maakt deel uit van een pakket van maatregelen ter bestrijding van de economische crisis. Tot en met 2011 blijft de maatregel van ... Lees verder »

Ik heb een brief van de belastingdienst ontvangen dat ik aangifte omzetbelasting (BTW) moet doen. Hoe moet ik aangifte doen? - 21-06-2010
De aangifte omzetbelasting (BTW) doet u met behulp van de internetsite van de belastingdienst. U ontvangt van de belastingdienst een inlogcode en een wachtwoord als u bent aangemeld als ondernemer of onderneming bij de belastingdienst. De aangifte si ... Lees verder »

Hoe pas ik de marge regeling toe? - 16-06-2010
Het klopt dat u als verkoper van gebruikte goederen gebruik kunt maken van de margeregeling. Bij toepassing van de margeregeling berekent u de btw niet over de omzet maar over het verschil tussen verkoopprijs en inkoopprijs (de zogenoemde winstmarge ... Lees verder »

Wanneer heb ik recht op de kleine-ondernemersregeling? - 02-06-2010
Voor ondernemers die per saldo weinig btw hoeven te betalen, is er de kleine-ondernemersregeling. Toepassing van die regeling kan betekenen dat u minder (of zelfs helemaal geen) btw hoeft te betalen of dat u ontheffing van uw administratieve verplic ... Lees verder »

Adverteren?

Wil je ook een breed publiek benaderen met financiële producten? Je kunt adverteren op de vraagbaak van deze website. Neem contact met ons op als je geïnteresseerd bent.

Contact