Basiscontract arbo? - 04-07-2017

Goedemorgen,

Ik las laatst in een mailing iets over een verplicht basiscontract wat ik moet afsluiten voor de Arbo. Wat houdt dit in?

Antwoord:

Goedemorgen,

Het basiscontract is een belangrijke aanpassing in de Arbowet die minimumeisen stelt aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Dit zijn rechten en plichten voor de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts. Het afsluiten van dit contract is verplicht.

Het staat de werkgever daarnaast vrij om, in overleg met de werknemers en de arbodienstverleners, meer taken op te nemen: het basispluscontract.

Meer toelichting »

Extra toelichting:

Gerelateerde vragen

04
08 / 2015
Mag een flexwerkplek ook als werkplek worden aangemerkt? Indien de flexwerkplekken worden aangeboden aan het personeel om daar gebruik van te maken en dit ook is vastgelegd als een afspraak tussen werkgever en werknemer dan mogen de verschillende locaties allemaal als werkplek van de werknemers worden aa ... Lees verder
14
08 / 2015
Stagiair aannemen: Wel of geen werknemer? Voor de loonheffing is het van belang of er sprake is van stagiair op fiscaal gebied. Dit is voornamelijk het geval indien de stagiair echt wordt opgeleid binnen de onderneming. Indien de stagiair echt zélf iets leert van de stage, dan is er ... Lees verder
13
07 / 2010
Wanneer kan spaarloon ter beschikking komen aan een medewerker? In de normale situatie komt spaarloon op een speciale, geblokkeerde bankrekening. Pas na vier jaar kunnen werknemers aanspraak maken op hun spaargeld. Alleen in enkele specifieke situatie kunnen medewerkers eerder een beroep doen op hun spaargeld ond ... Lees verder
Adverteren?

Wil je ook een breed publiek benaderen met financiële producten? Je kunt adverteren op de vraagbaak van deze website. Neem contact met ons op als je geïnteresseerd bent.

Contact