Bedrijven - Vennootschapsbelasting

Woning gedeeltelijk zakelijk - 07-09-2017
Goedendag, De kosten die verbonden zijn aan de werkruimte van een zelfstandig ondernemer zijn in twee categoriën onder te verdelen: een deel van de vaste lasten van de gehele woning een deel van de kosten van de inrichting van die k ... Lees verder »

Boetes aftrekbaar - 26-05-2017
Goedendag, In principe zijn boetes niet aftrekbaar voor de belasting. Op deze regel zijn slechts enkele uitzonderingen: Tuchtrechtelijke boetes: als u een tuchtrechtelijke boete opgelegd krijgt voor het uitoefenen van uw functie waarbij het tuc ... Lees verder »

Bij verlies ook kleinschaligheidsinvesteringsaftrek? - 27-04-2017
Goedendag, De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een belastingfaciliteit voor ondernemingen die investeren in bedrijfsmiddelen. Komen deze investeringen boven een bepaald bedrag (2017 € 2.300), dan kan onder bepaalde voorwaarden ge ... Lees verder »

Mag een vereniging aan een BV doneren? - 15-12-2016
Beste, Een transactie bij een vereniging is sowieso niet belastingplichtig in omzetbelasting of vennootschapsbelasting, mits geen commerciële vereniging. Bij een bedrijf is deze ontvangst een opbrengst of schuld aan de betreffende vereniging ... Lees verder »

Vanaf wanneer rekent de rente datum van de belastingdienst? - 07-09-2015
Vanaf het belastingjaar 2012 is de heffingsrente vervangen voor de belastingrente. Voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting start de periode een half jaar na het belastingjaar, oftewel 1 juli van het volgende belastingjaar. Voor he ... Lees verder »

Bij start in privé betaalde kosten voor bv verrekenen - 09-02-2015
Goedendag, De methode die u schetst kan 1 stap korter. B.V. C kan als verbonden partij met B.V. A direct bij B.V. A de kosten via de onderlinge rekening courant declareren. Hierbij ga ik er vanuit dat de privépersoon de directeur is van B. ... Lees verder »

Ik ben gestart als ondernemer. Waarom wilt de Belastingdienst een schatting van mijn omzet? - 18-03-2014
Goedendag, Met de schatting van uw omzet kunt u bepalen of u inkomstenbelasting moet betalen. Is dat het geval, dan kunt u zelf een voorlopige aanslag per maand aanvragen. De werkelijke belastingplicht vindt plaats over de gerealiseerde resultate ... Lees verder »

Mag ik de afschrijving doorschuiven naar volgend jaar? - 04-03-2014
Goedendag, De tijdelijke willekeurige afschrijving die gold van 1 juli tot en met 31 december 2013, vangt aan bij het aangaan van de verplichting en deze is tevens gemaximeerd tot het bedrag dat is betaald (met een maximum van 50% van de invester ... Lees verder »

Wat is Standard Business Reporting? - 13-12-2013
Goedendag, Standard Business Reporting (SBR) komt voort uit de verdere digitalisering van de overheid en de administraties van ondernemingen. Het is een standaardisering waaruit diverse rapportages gedraaid kunnen worden ten behoeve van bijvoorbe ... Lees verder »

Kan ik goodwill versneld afschrijven? - 21-03-2013
Goedendag, Allereerst moet u kijken naar de aanschafdatum van de goodwill. Per 1-1-2007 zijn er namelijk wijzigingen doorgevoerd. Hebt u ná 1-1-2007 goodwill aangeschaft dan mag u jaarlijks maximaal 10% afschrijven (= afschrijven in 10 j ... Lees verder »

Met welke belasting krijg ik als ondernemer te maken? - 16-02-2013
Goedendag, Met welke belastingen u als ondernemer te maken krijgt is afhankelijk van de juridische vorm die uw onderneming zal krijgen. In hoofdlijnen kunt u als ondernemer te maken krijgen met de volgende belastingen:   - Inkomstenbelas ... Lees verder »

Beperking aftrek gemengde kosten 2011 en 2012 - 03-02-2012
Voor u als ondernemer geldt in de inkomstenbelasting een aftrekbeperking voor gemengde kosten. Gemengde kosten zijn kosten van diensten en goederen die zowel voor de onderneming als in prive kunnen worden gebruikt. Voorbeelden van deze kosten z ... Lees verder »

Is de afschrijving van (aangekochte) goodwill fiscaal aftrekbaar? - 08-06-2011
Goodwill die is betaald voor het verwerven van aandelen is fiscaal niet aftrekbaar. Lees verder »

Ik heb vernomen dat de verliesverrekeningstermijn ter stimulering door de overheid is verruimd. Klopt dat? - 30-12-2010
Op verzoek wordt de verliesverrekeningstermijn in de vennootschapsbelasting verlengd tot drie jaar. Verliezen die u behaalt heeft in 2010 kunnen dan worden verrekend met winsten uit 2007, 2008 en 2009. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maak ... Lees verder »

Adverteren?

Wil je ook een breed publiek benaderen met financiële producten? Je kunt adverteren op de vraagbaak van deze website. Neem contact met ons op als je geïnteresseerd bent.

Contact