Particulieren - Hypotheken

Belasting op inkomsten verhuur koopwoning - 15-03-2017
Goedemiddag, Als u uw huis heeft verhuurt in de periode dat het te koop stond hoeft u de inkomsten hieruit niet aan te geven bij de belastingdienst.   Let wel op dat u voor de periode dat u inkomsten uit de verhuur van uw huis genoot u o ... Lees verder »

Hoe bepaal ik de overwaarde van mijn woning - 29-07-2016
Goedendag, Het is inderdaad zo dat de overwaarde ten minste ingebracht dient te worden in de nieuwe woning. De overwaarde wordt als volgt bepaald: Verkoopwaarde -/- Hypotheek = Overwaarde. Het is dus niet van belang voor hoeveel de woning ooit is ... Lees verder »

Boeterente door extra aflossing hypotheek aftrekbaar? - 15-04-2016
Goedendag, De boeterente als gevolg van de extra aflossing op je hypotheek wordt fiscaal gezien als hypotheekrente en is derhalve op te voeren als aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Let op: Door de extra aflossing is de totale schuldenlast ... Lees verder »

Is boeterente van oversluiten hypotheek fiscaal aftrekbaar? - 11-01-2016
De boeterente, die ontstaat na het oversluiten van een hypotheek of na het doorvoeren van een rentemiddeling, wordt niet aangemerkt als kosten van een geldlening, maar als rente van een schuld. Dit besluit is onlangs genomen door Staatssecretaris W ... Lees verder »

ZZP'er met kantoor aan huis: Privé- of ondernemingsvermogen? - 28-07-2015
Hoe een kantoor aan huis fiscaal uitpakt is afhankelijk van een aantal factoren. Zo zijn er verschillende regels voor de verschillende ondernemingsvormen (bijv. eenmanszaak vs. BV) en er zijn ook verschillen tussen een huurwoning en een koopwoning. ... Lees verder »

Huizencrisis voorbij? 5 redenen waarom dit succes kortstondig kan zijn - 21-07-2015
  Nu juist een huis kopen of niet? Je hoort het overal om je heen: het gaat weer goed met de verkoop van woningen. De grootste huizencrisis ligt achter ons en we laten zelfs weer stijgende huizenprijzen zien! Terechte blijdschap of slechts e ... Lees verder »

Zijn de kosten voor woningverbetering aftrekbaar? - 18-03-2014
Goedendag, Als je de kosten voor het verbeteren van de eigen woning met eigen liquide middelen hebt betaald, dan zijn deze kosten niet aftrekbaar. Heb je een hypotheek nodig om deze verbeteringen te kunnen betalen, dan is de betaalde rente wel af ... Lees verder »

Vanaf wanneer gaan de 30 jaar in waarin de hypotecaire lening afgelost moet worden? - 07-03-2014
Goedendag, De termijn van 360 maanden waarbinnen de lening moet zijn afgelost vangt aan op het moment dat de lening wordt afgesloten. Dit staat los van wanneer een eventuele bouwdepot (volledig) is benut. Indien u een passend advies wilt inzake ... Lees verder »

Wat gebeurt er met de eerste 3 jaar van de starterslening waarin ik niet aflos? - 06-03-2014
Goedendag, De starterslening voorziet erin dat in de eerste 3 jaar niet hoeft te worden afgelost. Dit betekent dat over de gehele looptijd van de lening geen ‘ten minste annuïtaire’ aflossing plaatsvindt. Om deze reden voldoet de ... Lees verder »

Wat wil de belastingdienst weten over de hypotheek voor mijn woning via een eigen BV? - 05-03-2014
Goedendag, Daarvoor gelden 2 termijnen; uiterlijk op 31 december van het jaar volgend op het jaar van aangaan van de lening, moet de informatie verstrekt zijn. In dit geval dus uiterlijk 31 december 2014. Maar als de aangifte tijdig wordt gedaan ... Lees verder »

Hoe gaat de Belastingdienst om met de aflossingseis als tijdelijk niet kan worden afgelost? - 05-03-2014
Goedendag, Een betalingsachterstand hoeft niet direct gevolgen te hebben.  Indien een achterstand zich voordoet, moet deze uiterlijk 31 december van het jaar, volgend op het jaar waarin de achterstand is ontstaan, weer zijn ingelopen. Indie ... Lees verder »

Wat is de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? - 07-02-2014
Goedendag, Bij het kopen van uw eigen woning kunt u in aanmerking komen voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De maximale hoogte van uw hypotheek inclusief aankoopkosten mag € 290.000 bedragen (€ 265.000 vanaf 1 juli 2014). Middel ... Lees verder »

Valt het opknappen van de tuin onder woonverbetering? - 03-01-2014
Goedendag, Het opknappen van een tuin, behorende bij de woning, valt doorgaans onder het verbeteren van deze woning. Dit valt tevens op te maken uit de specifieke goedkeuringen van het besluit van de regering om de btw te verlagen voor kosten met ... Lees verder »

Kan ik vanaf 2014 de restschuld meefinancieren? - 19-11-2013
Goedendag, Middels het onlangs gesloten begrotingsakkoord is het meefinancieren van de restschuld inderdaad (weer) mogelijk geworden. Echter, waar dit in het verleden nog onbeperkt mogelijk was, zijn er wel strikte voorwaarden aan verbonden. Het ... Lees verder »

Wat verandert er in 2014 met betrekking tot een hypotheek? - 08-11-2013
Goedendag, Nadat er in 2013 veel is verandert, zal ook in 2014 weer het nodige in de regels voor de hypotheek veranderen. Een van de grootste veranderingen heeft betrekking op de hoogte van de hypotheekaftrek. Zo wordt het maximale tarief van de ... Lees verder »

Formulier voor geldlening aan kinderen. Is dit verplicht? - 04-11-2013
De fiscus heeft tegenwoordig een formulier gemaakt wat 'opgaaf lening eigen woning' heet. Met dir formulier kunt u de lening van u als ouder aan uw kind laten registreren. Als u gebruik maakt van dit formulier weet u zeker dat de lening van ... Lees verder »

De rentevaste periode van mijn hypotheek loopt af. Wat kan ik nu het beste doen, variabel of vast? - 04-11-2013
Variabele rente is over de gehele looptijd gemiddeld goedkoper dan de rente voor langer vastleggen. Om de rente langer vast te leggen betaalt u een opslag voor de zekerheid. De keuze tussen een variabele of een vaste rente is dan ook of u tijdelijk ... Lees verder »

Wat zijn de veranderingen voor het belastingvrij schenken per 1 oktober 2013? - 01-10-2013
Goedendag, Het antwoord op deze vraag bestaat uit meerdere delen. Hoogte van de jaarlijkse belastingvrije schenking De jaarlijkse belastingvrije schenking aan uw kind bedraagt in 2013 € 5.141. In de periode van 1 oktober 2013 tot 1 janua ... Lees verder »

Momenteel heb ik een negatief rendement op mijn spaartegoeden. Wat zijn alternatieven? - 10-09-2013
Goedendag, Door de lage variabele rentes in Nederland en de relatief hoge inflatie is er inderdaad een negatief rendement op het vermogen indien u kist voor regulier sparen. Met andere woorden, sparen kost geld. Zijn er alternatieven? Jazeker! ... Lees verder »

Hoeveel bedraagt erfbelasting en over welk bedrag betaal ik dit? - 24-04-2013
Wanneer iemand is overleden komt er veel af op de nabestaanden, waaronder ook de erfenis en de belasting hiervan. Indien er sprake is van een positief vermogen op het moment van overlijden dan moet hier erfbelasting over worden be ... Lees verder »

Als ouder helpen bij aankoop van een huis - 13-04-2013
Goedendag, In Nederland bestaat er een schenkbelasting, zodat je niet zomaar aan iedereen onbeperkt geld kunt schenken. Wanneer het uw kinderen betreft kunt u jaarlijks € 5.141 (2013) belastingvrij schenken. In zijn algemeenheid kunt u op ... Lees verder »

Welke WOZ-waarde invullen bij inkomstenbelasting? - 28-03-2013
Goedendag, Bij de inkomstenbelasting kunt u de WOZ-waarde aangeven die op het besluit van de gemeente staat vermeld. Indien u inzake uw bezwaar in het gelijk wordt gesteld, kunt u dit melden bij de belastingdienst en de nieuwe WOZ-waarde doorgeve ... Lees verder »

Hoe om te gaan met restschuld uit eigenwoning? - 13-02-2013
Goedendag, Uit uw vraag maak ik op dat het huis officieel is verkocht ná 29 oktober 2012. Voor uw IB-aangifte 2012 kunt u nog niets met de restschuld. Vanaf 2013 kunt u dit wel. Met ingang van 1 januari 2013 kunt u de rente die u betaalt ... Lees verder »

Als een koophuis voor minder dan de hypotheekschuld wordt verkocht wat is dan het gevolg? - 30-05-2012
Als u een hypotheek heeft van € 130.000 en uw huis is nog € 108.000 waard dan heeft u bij verkoop een tekort van € 22.000. U bent verantwoordelijk om deze € 22.000 aan te vullen bij verkoop van het huis of dit mee te nemen als hy ... Lees verder »

Schenken van ontroerend goed aan de kinderen, hoe doe ik dat het best? - 19-03-2012
In zijn algemeenheid geldt het volgende. Om de schenkbelasting te ontlopen kunt u het best de woning aan uw kinderen in blote eigendom 'verkopen'. U laat de bungalow notarieel overdragen aan uw kinderen en u vestigt het l ... Lees verder »

Ik heb mijn huis verkocht en het geld van de verkoop staat op een bankrekening ter financiering voor ons nieuwe huis. - 22-02-2012
Er zijn geen uitzonderingsposities met betrekking tot gelden verkregen uit de aan- of verkoop van een woning die op 1 januari 2012 (peilmoment) op uw bankrekening stonden te wachten. De betreffende gelden worden meegeteld in ... Lees verder »

Wat zijn de gevolgen voor de hypotheek bij het overlijden van mij of mijn partner? - 07-06-2011
De gevolgen voor de hypotheek bij het overlijden van uzelf of uw partner is afhankelijk of u een overlijdensrisicoverzekering heeft gekoppeld aan uw hypotheek. U heeft bij het aangaan van een hypotheek een keuze gemaakt of u een overlijden ... Lees verder »

Wat is een kapitaalverzekering? - 07-06-2011
De kapitaalverzekering is een spaarpot waarin vaak maandelijkse bedragen aangroeien tot een eindbedrag. Bij de kapitaalverzekering vindt de uitkering van het bedrag ineens plaats. Kapitaalverzekeringen worden vaak afgesloten bij het aangaan van ... Lees verder »

Welke soorten levensverzekeringen zijn er? - 07-06-2011
Er zijn drie soorten levensverzekeringen te onderscheiden: De spaarverzekering: Bij een spaarverzekering betaalt u een aantal jaren een premie en krijgt u op een afgesproken datum een bedrag uitgekeerd. Met dit uitgekeerde bedrag kunt u bijvoorbeel ... Lees verder »

Ik wil mijn kind € 10.000 schenken. Hoe doe ik dit fiscaal het meest vriendelijk? - 21-03-2011
Er zijn een aantal mogelijkheden om dit zo fiscaal vriendelijk mogelijk te doen: U mag uw kind eenmalig € 24.000 schenken. Indien u uw kind verder geen schenking van een dergelijke omvant kunt doen kunt u hier gebruik van mak ... Lees verder »

Na welke termijn moet ik overdrachtsbelasting betalen indien ik een huis doorverkoop? - 20-03-2011
In 2011 geldt een regeling dat de koper bij doorverkoop binnen 12 maanden na aanschaf alleen overdrachtsbelasting schuldig is over een eventuele waardestijging. Normaal geldt hiervoor een periode van 6 maanden. Lees verder »

Ik ben begin 2010 gescheiden. Mijn ex-man verblijft in een huurwoning en ik woon nog in ons gezamenlijke koophuis totdat het verkocht wordt. Beiden betalen we de helft van de hypotheek. Kunt u mij uitleggen hoe het nu gaat met de hypotheekrenteaftrek? - 19-03-2011
Ik ga ervan uit dat u en uw ex-man beiden voor de helft eigenaar zijn van de woning. Voor u beiden geldt dan dat u ieder de helft van het eigenwoningforfait aangeeft. Verder kunt u ieder 50% van de kosten voor de eigenwoningschuld (hypotheekrente) af ... Lees verder »

Wat is een hypothecaire lening? - 13-02-2011
Dat is een lening met een onroerende zaak als onderpand. Lees verder »

Kan een vrijwilligersvergoeding worden meegenomen in een hypotheek? - 02-02-2011
Voor de berekening van de (maximale) hyptoheek wordt uitgegaan van vaste loonbestanddelen. Tot de vaste loonbestanddelen worden onder andere het brutoloon, vakantiegeld en 13e maand gerekend. Een belangrijk kenmerk van vrijwilligerswerk ... Lees verder »

Hoe kan ik de hypotheek van mij en mijn zoon toerekenen door gebruik van een fiscaal partnerschap? - 20-01-2011
De belastingdienst ziet een ouder en kind onder de 27 niet als fiscaal partners. De meetdatum voor de leeftijd van het kind is 1 januari van het betreffende jaar. U zult beide zelf het deel van de hypotheekrente moet dragen en als hypotheekrentea ... Lees verder »

Onder welke voorwaarden is de rente van een overbruggingslening fiscaal aftrekbaar? - 23-12-2010
U kan gebruikmaken van de verhuisregeling. Deze regeling houdt in dat u een gekochte woning die nog in aanbouw is, tijdens de bouw op uw aangifte aan mag geven als eigen woning die uw hoofdverblijf is, zolang de woning maar naar verwachting in het ja ... Lees verder »

Wat kan ik mijn kinderen elk jaar belastingvrij schenken? - 10-12-2010
U mag elk kind belastingvrij € 5.000 per jaar schenken (normbedrag 2010). Daarnaast mag u eenmalig aan een kind tussen de 18 en 35 € 24.000 schenken. U dient deze eenmalig verhoogde schenking wel aan te geven bij de belastingdienst. In de a ... Lees verder »

Mijn ouders zijn redelijk vermogend en willen mij graag geld lenen voor de aanschaf van een woning. Is deze rente voor mij voor de inkomstenbelasting aftrekbaar? - 21-11-2010
De belastingdienst stelt als eis dat de lening tussen u en uw ouders wordt aangegaan op een zakelijke basis. Dit betekent dat u een marktconforme rente moet hanteren en dat u alles formeel moet vastleggen. Ook moet u de te betalen bedragen in het ka ... Lees verder »

Adverteren?

Wil je ook een breed publiek benaderen met financiële producten? Je kunt adverteren op de vraagbaak van deze website. Neem contact met ons op als je geïnteresseerd bent.

Contact