Particulieren - Inkomstenbelasting

Aftrek renovatie monumentaal pand - 24-04-2017
Goedendag, Dat kan zeker! Op de site van de belastingdienst vind u een formulier wat u in kan vullen. Op basis van dit formulier neemt de belastingdienst dan contact met u op om een onafhankelijke taxateur naar uw verbouw- en onderhoudsplannen te ... Lees verder »

Belasting op erfenis - 05-04-2017
Goedendag, Allereerst gecondoleerd met het overlijden van uw naaste. Om te bepalen of u belasting moet betalen en hoeveel zijn drie zaken van belang: Uw relatie met de overledene; Het bedrag van de erfenis; Of uw erfenis 'vr ... Lees verder »

Belasting op inkomsten verhuur koopwoning - 15-03-2017
Goedemiddag, Als u uw huis heeft verhuurt in de periode dat het te koop stond hoeft u de inkomsten hieruit niet aan te geven bij de belastingdienst.   Let wel op dat u voor de periode dat u inkomsten uit de verhuur van uw huis genoot u o ... Lees verder »

Heb ik geschonken aan een ANBI? - 08-03-2017
Goedendag, Op de website van de belastingdienst vindt u onder rekenhulpen een zoekmodule voor ANBI's. Hier kunt u controleren of de instelling aan wie u een gift heeft verstrekt ook een ANBI status heeft. U kunt op deze link klikken voor ... Lees verder »

Inkomsten kamerhuur - 16-11-2016
Goedendag, als u een kamer in uw eigen woning verhuurt wat geen zelfstandige woonruimte betreft (zonder eigen keukentje en toilet) mag u in 2016 een bedrag van € 5.069,- belastingvrij ontvangen. Dit betreft de bruto huur, wat betekent dat de ... Lees verder »

Wijzigen aangifte inkomstenbelasting - 05-09-2016
Goedendag, het is zeker mogelijk om eventuele fouten in uw aangifte inkomstenbelasting te herstellen. Zolang u nog geen definitieve aanslag van de belastingdienst heeft ontvangen kunt u een nieuwe aangifte indienen. Na de ontvangst van de definit ... Lees verder »

Bijdrage aan studie kind een schenking? - 06-08-2016
Zolang uw zoon de leeftijd van 21 nog niet heeft bereikt heeft u wettelijk gezien de plicht bij te dragen aan het levensonderhoud en de studiekosten van uw kind. Vanzelfsprekend is er geen sprake van een schenking als u vanuit de wettelijke verplic ... Lees verder »

Wat is het verschil tussen belastingrente en invorderingsrente? - 22-07-2016
Goedendag, Er is een verschil tussen belastingrente en invorderingsrente. Allereerst is er belastingrente. Deze wordt geheven in het geval er niet tijdig aangifte is gedaan, dat wil zeggen 1 juli volgend op het jaar waarop de aangifte betrekking ... Lees verder »

Loonheffingskorting op een tweede (bij)baan? - 14-07-2016
Goedendag, loonheffingskorting kan maar eenmalig worden toegepast. Als bij meerdere werkgevers loonheffingskorting wordt aanvraagt, krijg uw zoon namelijk te veel korting op zijn belasting en moet hij deze waarschijnlijk achteraf aan de belastingdi ... Lees verder »

Inkomstenbelasting schuld anw - 29-06-2016
Het bedrag dat u aan inkomstenbelasting verschuldigd bent is van zoveel factoren afhankelijk dat geen antwoord kan worden gegeven of dit door de ANW uitkering komt.  In zijn algemeenheid is het mogelijk dat de SVB geen rekening gehouden met ... Lees verder »

Spaarrekening voor kleinkind opnemen in belastingaangifte ouders? - 18-03-2016
Aangezien de spaarrekening is geopend op naam van het kleinkind dienen de ouders wel rekening te houden met de waarde hiervan met betrekking tot de aangifte inkomstenbelasting (box III). Zodra zij boven het heffingsvrije vermogen uitkomen zal hier ... Lees verder »

Tellen uitbetaalde overuren mee voor inkomensafhankelijke combinatiekorting? - 11-03-2016
Goedendag, Het uitbetalen van overuren zorgt voor een loonsverhoging in dat jaar en is derhalve van invloed op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Dat dit loon een incidenteel karakter heeft maakt geen verschil. Lees verder »

Is boeterente van oversluiten hypotheek fiscaal aftrekbaar? - 11-01-2016
De boeterente, die ontstaat na het oversluiten van een hypotheek of na het doorvoeren van een rentemiddeling, wordt niet aangemerkt als kosten van een geldlening, maar als rente van een schuld. Dit besluit is onlangs genomen door Staatssecretaris W ... Lees verder »

Mag studieschuld van vermogen box 3 worden afgehaald? - 29-11-2015
Het is toegestaan om de hoogte van je studieschuld in mindering te brengen op je totale vermogen in box 3. De studieschuld moet dan wel tenminste € 3.000 bedragen (€ 6.000 in geval van fiscaal partnerschap).  Lees verder »

Is het verstandig overuren uit laten te betalen? - 09-09-2015
Goedendag, Allereerst de vraag of het verstandig is om de overuren uit te laten betalen. Dit is inderdaad een mogelijkheid. Hierbij zal uiteindelijk het geldende inkomstenbelastingtarief gelden over de uit te betalen uren. Hoe dit ... Lees verder »

Vanaf wanneer rekent de rente datum van de belastingdienst? - 07-09-2015
Vanaf het belastingjaar 2012 is de heffingsrente vervangen voor de belastingrente. Voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting start de periode een half jaar na het belastingjaar, oftewel 1 juli van het volgende belastingjaar. Voor he ... Lees verder »

Een nieuwe baan, maar vakantiedagen en overuren: uitbetalen of niet? - 25-08-2015
Het uitbetalen van vakantiedagen of overuren zorgt niet voor het betalen van extra belasting. Op het moment van uitbetalen worden deze uren progressief belast, oftewel: in de hogere belastingschijf. Dus stel dat je nu in de 42% categorie zit (jaars ... Lees verder »

Kan regulier werk ook onder vrijwilligerswerk vallen? - 13-02-2015
Goedendag, Als ik het goed begrijp voert u de hulp aan het meisje uit tijdens uw reguliere werktijden en is dit niet op eigen initiatief buiten werktijden. Op grond hiervan heeft u geen recht op een vrijwilligersvergoeding voor de hulp. Ee ... Lees verder »

Elektrische auto inclusief laadpaal, wel of geen loon? - 07-02-2015
Door de populariteit van deze auto’s en de onduidelijkheid over de fiscaliteiten hiervan, heeft staatssecretaris van financiën in januari 2015 enkele goedkeuringen opgenomen in zijn besluit. Zo dienen de gemaakte kosten voor het (laten ... Lees verder »

Wat is inkomensafhankelijke combinatiekorting? - 12-01-2015
Goedendag, De kindregelingen worden sinds 2012 verder versoberd door de Nederlandse overheid. Momenteel zijn er nog 4 kindregelingen van kracht, waarvan de "Inkomensafhankelijke combinatiekorting" er één is. Met deze rege ... Lees verder »

Heeft een vrijwilligersvergoeding invloed op hypotheekrenteaftrek en toeslagen? - 28-12-2014
Goedendag, Indien u een vrijwilligersvergoeding ontvangt dan wordt dit in beginsel gezien als inkomsten en zijn deze van invloed op de hoogte van uw hypotheekrenteaftrek en de kinderopvangtoeslag. Er geldt echter een vrijstelling voor de vrijwi ... Lees verder »

Hoelang moeten betaalbewijzen worden bewaard? - 10-12-2014
Voor de bewaarplicht dient een onderscheid te worden gemaakt tussen bedrijven en particulieren. Bewaarplicht particulieren Particulieren hebben géén verplichting om betalingsbewijzen en andere administratieve stukken (kwitanties, b ... Lees verder »

Wat is een passief inkomen? - 17-11-2014
Goedendag, Een passief inkomen is een inkomen dat wordt verdiend zonder ervoor te hoeven werken. Voorbeelden van een passief inkomen zijn rente op een spaarrekening en beleggingen in een beleggingsfonds. Passief inkomen blijft dus binnenkomen, oo ... Lees verder »

Vergoeding vrijwilliger - 05-09-2014
Het betreft vrijwilligerswerk. De vergoeding die u krijgt is een vrijwilligersvergoeding als tegemoetkoming voor de gemaakte (reis)kosten en blijft ruim onder de maximale grenzen. De ontvangen vergoeding heeft op basis van de door u in deze verst ... Lees verder »

Heeft een vrijwilligersuitkering invloed op huurtoeslag - 03-05-2014
Goedendag, Indien u een vrijwilligersvergoeding ontvangt dan wordt dit gezien als inkomsten en zijn deze van invloed op de hoogte van uw huurtoeslag. Daarbij kan het tevens zo zijn dat uw verkregen vergoeding belastbaar is voor de inkomstenbela ... Lees verder »

Ik ga het niet redden om tijdig mijn aangifte inkomstenbelasting in te dienen. Kan ik uitstel krijgen? - 31-03-2014
Goedendag, Het is mogelijk om uitstel te krijgen. U kunt op 3 manieren uitstel aanvragen: Digitaal Dit kan van 1 februari tot 1 april 2014. U gebruikt hiervoor dan het formulier Uitstel aangifte inkomstenbelasting. Schriftelijk Tel ... Lees verder »

Een extraatje van de Belastingdienst van € 45. Hoe werkt dit precies? - 26-03-2014
Indien u fiscaal partner bent dan kunt u aan het einde van uw aangifte met bedragen schuiven tussen de fiscale partner om op deze manier een optimaal fiscaal resultaat te behalen. Indien u er zorg voor draagt dat degene met het laagste inkomen &eur ... Lees verder »

Kan ik de kosten voor woon/werk verkeer aftrekken bij de inkomstenbelasting? - 26-03-2014
Goedendag, Allereerst is er een verschil tussen eigen vervoer en openbaar vervoer. Wie met zijn eigen auto of fiets naar het werk gaat, kan hiervoor geen kosten aftrekken. Wel mag de werkgever in 2013 een onbelaste kilometervergoeding geven van m ... Lees verder »

Kan ik mijn studiekosten als aftrekpost opvoeren bij de aangifte inkomstenbelasting? - 19-03-2014
Goedendag, Soms kunt u studiekosten aftrekken. Dit is aan regels gebonden. Zo moet u de studie volgen voor uw huidige of toekomstige baan. Het moet voor de hand liggen dat de opleiding daadwerkelijk tot inkomsten zal leiden. Daarnaast kunt u  ... Lees verder »

Zijn de kosten voor woningverbetering aftrekbaar? - 18-03-2014
Goedendag, Als je de kosten voor het verbeteren van de eigen woning met eigen liquide middelen hebt betaald, dan zijn deze kosten niet aftrekbaar. Heb je een hypotheek nodig om deze verbeteringen te kunnen betalen, dan is de betaalde rente wel af ... Lees verder »

Ik wil mijn ingediende aangifte inkomstenbelasting wijzigen. Kan dit? - 15-03-2014
Goedendag, Het is mogelijk eerder verstuurde aangifte inkomstenbelasting nog aan te passen. Dit doet u door de eerder ingevulde aangifte te corrigeren en opnieuw te versturen. De Belastingdienst behandelt dan deze laatste aangepaste versie. Dit ... Lees verder »

De inkomstenbelasting. Box 1,2 en 3. Hoe zit dat nu precies? - 15-03-2014
Goedendag,   U kunt drie verschillende inkomstenbronnen hebben, die ieder in een eigen box met een eigen tarief belast worden:     Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning     Box 2: belastbaar inkomen ... Lees verder »

Vanaf wanneer gaan de 30 jaar in waarin de hypotecaire lening afgelost moet worden? - 07-03-2014
Goedendag, De termijn van 360 maanden waarbinnen de lening moet zijn afgelost vangt aan op het moment dat de lening wordt afgesloten. Dit staat los van wanneer een eventuele bouwdepot (volledig) is benut. Indien u een passend advies wilt inzake ... Lees verder »

Wat gebeurt er met de eerste 3 jaar van de starterslening waarin ik niet aflos? - 06-03-2014
Goedendag, De starterslening voorziet erin dat in de eerste 3 jaar niet hoeft te worden afgelost. Dit betekent dat over de gehele looptijd van de lening geen ‘ten minste annuïtaire’ aflossing plaatsvindt. Om deze reden voldoet de ... Lees verder »

Wat wil de belastingdienst weten over de hypotheek voor mijn woning via een eigen BV? - 05-03-2014
Goedendag, Daarvoor gelden 2 termijnen; uiterlijk op 31 december van het jaar volgend op het jaar van aangaan van de lening, moet de informatie verstrekt zijn. In dit geval dus uiterlijk 31 december 2014. Maar als de aangifte tijdig wordt gedaan ... Lees verder »

Hoe gaat de Belastingdienst om met de aflossingseis als tijdelijk niet kan worden afgelost? - 05-03-2014
Goedendag, Een betalingsachterstand hoeft niet direct gevolgen te hebben.  Indien een achterstand zich voordoet, moet deze uiterlijk 31 december van het jaar, volgend op het jaar waarin de achterstand is ontstaan, weer zijn ingelopen. Indie ... Lees verder »

Hoe verwerk ik een zakelijke lening tussen fiscale partners bij de inkomstenbelasting? - 03-03-2014
Goedendag, Fiscaal gezien bestaat deze lening niet. Omdat jullie fiscaal partner zijn, beoordeeld de Belastingdienst jullie vermogen gezamenlijk. Deze lening veranderd heeft geen impact op jullie gezamenlijke vermogen. U kunt deze dus niet in uw ... Lees verder »

Hoe verwerk ik een zakelijke lening als zzp'er bij de inkomstenbelasting? - 01-03-2014
Goedendag, Voor het bedrijf van uw man moet voor de belastingaangifte een balans en winst- en verliesrekening worden opgesteld. De externe lening wordt in de balans verantwoord en de betaalde rente wordt in mindering gebracht op de winst. De wins ... Lees verder »

Is mijn eigen risico aftrekbaar als zorgkosten? - 28-02-2014
Goedendag, Kosten als eigen risico van de zorgverzekering kunnen niet als aftrekpost in mindering worden gebracht bij de aangifte inkomstenbelasting. De zorgkosten die u als aftrekpost kunt invullen kunt u hier terugvinden. Mocht u twijfelen of ... Lees verder »

Welke zorgkosten mag ik in mindering brengen bij de aangifte inkomstenbelasting? - 27-02-2014
Goedendag, U kunt specifieke zorgkosten in mindering brengen op uw inkomen bij de aangifte inkomstenbelasting. Hieronder vallen o.a.: - Kosten van tandarts, huisarts, fysiotherapie of specialist; - Kosten voor acupunctuur, homeopathie, logopedi ... Lees verder »

Ik krijg alimentatie van mijn vader. Zijn dit inkomsten voor mij? - 26-02-2014
Goedendag, U valt in de tussencategorie van 18 tot en met 21 jaar. In deze jaren wordt de alimentatie direct aan het kind betaald. De alimentatie die iedere maand door u wordt ontvangen van uw vader dient u bij de aangifte inkomstenbelasting te v ... Lees verder »

Ik heb spaargeld voor mijn kind. Valt dit onder mijn vermogen voor de inkomstenbelasting? - 26-02-2014
Goedendag, U geeft aan dat uw kind volwassen is. In fiscale zin betekent dit dat u in feite niets met uw kind te maken heeft. Uw kind moet over haar eigen inkomsten en vermogen belasting betalen. U geeft tevens aan het geld te beheren voor de stu ... Lees verder »

Per oktober ben ik zzp'er. Mag ik de zelfstandigenaftrek naar rato toepassen? - 24-02-2014
De zelfstandigenaftrek mag je niet naar rato toepassen. Het urenaantal van 1.225 uur is een vast aantal per kalenderjaar, ongeacht het aantal maanden dat je daadwerkelijk zzp’er was. De reden van dit urencriterium is dat de belastingdienst ... Lees verder »

Wat is de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? - 07-02-2014
Goedendag, Bij het kopen van uw eigen woning kunt u in aanmerking komen voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De maximale hoogte van uw hypotheek inclusief aankoopkosten mag € 290.000 bedragen (€ 265.000 vanaf 1 juli 2014). Middel ... Lees verder »

Wat verandert er in 2014 met betrekking tot een hypotheek? - 08-11-2013
Goedendag, Nadat er in 2013 veel is verandert, zal ook in 2014 weer het nodige in de regels voor de hypotheek veranderen. Een van de grootste veranderingen heeft betrekking op de hoogte van de hypotheekaftrek. Zo wordt het maximale tarief van de ... Lees verder »

Formulier voor geldlening aan kinderen. Is dit verplicht? - 04-11-2013
De fiscus heeft tegenwoordig een formulier gemaakt wat 'opgaaf lening eigen woning' heet. Met dir formulier kunt u de lening van u als ouder aan uw kind laten registreren. Als u gebruik maakt van dit formulier weet u zeker dat de lening van ... Lees verder »

Wat verandert er in 2014 omtrent een ontslagvergoeding? - 24-09-2013
Goedendag,   U geeft aan uw medewerkers bij ontslag een ontslagvergoeding – een gouden handdruk – mee te geven voor hun loyaliteit in de afgelopen periode. Helaas gaan de regels hieromtrent onderdeel van het bezuinigingspakket ... Lees verder »

Is mijn zakelijke donatie fiscaal aftrekbaar? - 08-07-2013
Goedendag, Hoe u hier mee om dient te gaan is allereerst afhankelijk van het feit of er zakelijke belangen in het spel zijn bij deze donatie en of het een eenmalige dan wel periodieke donatie betreft. Aangezien vanuit uw vraag niet blijkt of dit ... Lees verder »

Hoeveel bedraagt erfbelasting en over welk bedrag betaal ik dit? - 24-04-2013
Wanneer iemand is overleden komt er veel af op de nabestaanden, waaronder ook de erfenis en de belasting hiervan. Indien er sprake is van een positief vermogen op het moment van overlijden dan moet hier erfbelasting over worden be ... Lees verder »

Welke WOZ-waarde invullen bij inkomstenbelasting? - 28-03-2013
Goedendag, Bij de inkomstenbelasting kunt u de WOZ-waarde aangeven die op het besluit van de gemeente staat vermeld. Indien u inzake uw bezwaar in het gelijk wordt gesteld, kunt u dit melden bij de belastingdienst en de nieuwe WOZ-waarde doorgeve ... Lees verder »

Hoeveel mag ik bijverdienen als student? - 24-03-2013
Goedendag, Het wel of niet hoeven terugbetalen van (een gedeelte van) je studiefinanciering is afhankelijk van hoeveel je hebt bijverdiend. Voor 2012 is de maximale grens voor bijverdienen vastgesteld op € 13.215,83. Tot dit bedrag moet je ... Lees verder »

Moet ik als student ook inkomstenbelasting afdragen? - 24-03-2013
Goedendag, Iedere Nederlander moet loonbelasting betalen over het genoten loon. Hoeveel belasting dit uiteindelijk is, is afhankelijk van de hoogte van het genoten loon. Dit loon wordt belast bij "Inkomsten uit werk en woning (box I)". ... Lees verder »

Hoe is mijn kilometervergoeding als vrijwilliger fiscaal het meest vriendelijk? - 15-03-2013
Goedendag, Houdt u er allereerst rekening mee dat u de verkregen kilometervergoeding ook moet meetellen voor uw vergoeding. De totale vergoeding mag niet meer bedragen dan € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Wanneer dit wel zo is, is e ... Lees verder »

Hoeveel bedraagt de belasting die je betaalt over je vermogen? - 11-03-2013
Goedendag, Of en hoeveel belasting u moet betalen over uw vermogen hangt af van uw specifieke situatie. In zijn algemeenheid geldt het volgende. Voor 2012 zijn de drempelbedragen als volgt bepaald. De vrijstelling bedraagt € 21.139 per bel ... Lees verder »

Bij welke belastingaangiftes moet ik rekening houden met de KOR? - 11-03-2013
Goedendag, Wanneer u gebruik zult maken van de Kleine Ondernemersregeling (KOR) komt deze terug in uw BTW-aangiften die ieder kwartaal moeten worden ingediend. Deze KOR wordt dan in mindering gebracht op het door u af te dragen btw-bedrag. Naas ... Lees verder »

Is het uitbetalen van overuren verstandig? - 25-02-2013
Goedendag,   Allereerst zal ik een misverstand uit de wereld helpen. Het is niet zo dat er per definitie extra belasting wordt geheven over uw uit te keren overuren. Deze overuren worden gezien als extra inkomen en worden belast tegen de b ... Lees verder »

Hoe werkt loonmiddeling precies? - 16-02-2013
In Nederland bestaat er inderdaad de mogelijkheid tot het middelen van loon. Deze fiscale regeling is in het leven geroepen om mensen tegemoet te komen die een sterk wisselend inkomen hebben. Er wordt gekeken of u in deze drie jaren separaat meer i ... Lees verder »

Hoe om te gaan met restschuld uit eigenwoning? - 13-02-2013
Goedendag, Uit uw vraag maak ik op dat het huis officieel is verkocht ná 29 oktober 2012. Voor uw IB-aangifte 2012 kunt u nog niets met de restschuld. Vanaf 2013 kunt u dit wel. Met ingang van 1 januari 2013 kunt u de rente die u betaalt ... Lees verder »

Krijg ik vakantiegeld over de auto van de zaak? - 26-05-2012
U krijgt geen vakantiegeld over de auto van de zaak. Derhalve heeft een auto van de zaak geen invloed op de hoogte van het vakantiegeld. Lees verder »

Kan een vrijwilligersvergoeding opgevoerd worden als freelance vergoeding? - 23-05-2012
Op basis van de zeer beperkte informatie komen wij tot het volgende.  Doordat uw vrijwilliger de vrijwilligersvergoeding in de zaak opneemt is het feitelijk geen vrijwilligersvergoeding meer maar een dienst die door een bedrijf wordt verleend ... Lees verder »

Ik wil tot mijn pensioen een aantal jaren gaan leven van mijn spaargeld. Moet ik naast de vermogensheffing en gemeentelijke belastingen nog andere belastingen betalen? - 31-03-2012
Om uw vraag te beantwoorden ga ik er vanuit dat u verder geen aftrekposten meer heeft zoals de hypotheekrente van een eigen woning of op enige wijze nog andere inkomsten geniet die buiten uw spaargeld vallen. In uw geval bent u inderdaad alleen ve ... Lees verder »

Is het wettelijk verplicht dat een uitkering van kapitaal afkomstig uit Fiscale Oudedag Reserve ( FOR) die voor uw 65e begint levenslang loopt? - 23-03-2012
Als eerste gecondoleerd met het overlijden van uw broer. Doordat uw broer is overleden gaat de onderneming vanuit erfrecht en/of huwelijksrecht over op uw schoonzus. Uw schoonzus heeft dan twee keuzen, of zij staakt haar deel van de onderneming, b ... Lees verder »

Ik heb mijn huis verkocht en het geld van de verkoop staat op een bankrekening ter financiering voor ons nieuwe huis. - 22-02-2012
Er zijn geen uitzonderingsposities met betrekking tot gelden verkregen uit de aan- of verkoop van een woning die op 1 januari 2012 (peilmoment) op uw bankrekening stonden te wachten. De betreffende gelden worden meegeteld in ... Lees verder »

Ik heb per 2012 een nieuwe baan met hoger salaris, is het nu zinvol mijn voorlopige teruggaaf die ik ontvang in het kader van de hypotheekrenteaftrek aan te passen? - 21-02-2012
Als u een hoger salaris heeft zijn uw hypotheeklasten mogelijk tegen een hoger belastingtarief aftrekbaar doordat uw salaris tegen een hoger belastingpercentage wordt belast. Hierdoor krijgt u aan het eind van het jaar, als u geen aanpassing van uw ... Lees verder »

Wat is de leeftijdsgrens voor aftrek van levensonderhoud voor kinderen? - 14-02-2012
Ouders of verzorgers die geen kinderbijslag ontvangen mochten in het verleden de kosten voor het levensonderhoud van hun kinderen aftrekken tot en met de  leeftijd van 30 jaar (2011) hadden bereikt. In 2012 is deze leeftijd verlaagd tot 21 ... Lees verder »

Gezamenlijke rekening en belastingvrije schenking? - 09-02-2012
Uw vraag bestaat uit een tweetal onderdelen. Deze zullen we dan ook uitgesplitst behandelen. Mijn partner en ik hebben een gezamenlijke en/of rekening. We zijn geen ficale partners. Van wie is het bezit op deze rekening? Dit hangt af of u bijvo ... Lees verder »

Wat is het peilmoment voor BOX 3 vermogensbestanddelen? - 27-12-2011
Sinds 2011 is er nog maar één pijlmoment van uw vermogen. Dit is 1 januari van het betreffende jaar. Om een voorbeeld te geven de vermogensrendementsheffing in box 3 voor 2012 is afhankelijk van uw vermogen per 1 januari 2012. Zor ... Lees verder »

Mijn vrouw ontvangt binnenkort een stimuleringspremie. Heeft dit gevolgen voor mijn belastingplicht? - 16-08-2011
Een stimuleringspremie is onbelast als aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan: – Het gaat om een eenmalige betaling; – U heeft geen vrijwilligersvergoeding gekregen in het jaar waarin de premie is uit ... Lees verder »

Ik doe wel eens giften aan organisaties, kan ik dit van de inkomstenbelasting aftrekken? - 07-08-2011
In dit geval zien wij uw gift als een gewone gift omdat u niet aangeeft dat u de giften aan deze organisaties periodiek doet. Gewone giften mag u alleen aftrekken van de inkomstenbelasting als u deze doet aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANB ... Lees verder »

Over de erfenis van mijn moeder betaal ik successierechten (2008) moet ik nu ook nog vermogensbelasting betalen zodra dit geld op mijn rekening staat? Houdt nog verband met haar woning die te koop staat. - 03-07-2011
Bij de beantwoording van uw vraag wordt ervan uitgegaan dat de woning vrij van hypotheek is en de woning de volledige nalatenschap van uw moeder was. De nalatenschap is in deze situatie positief en het is zeer waarschijnlijnlijk dat d ... Lees verder »

Over welke waarde moet ik de aanmerkelijkbelangwinst berekenen bij de verkoop van een box 2 aandelenpakket? - 07-06-2011
Het is belangrijk om te definiëren wanneer u een box 2 aandelenbezit heeft. Een aandelenbezit in box 2 heeft u indien u van een onderneming 5% of meer van het aandelenkapitaal bezit of de optie heeft om minimaal 5% van het aandelenkapitaal te v ... Lees verder »

Moet een (sport) vereniging een regsiter bijhouden met verstrekte vrijwilligersvergoedingen? Aan welke eisen moet zo'n register voldoen? - 25-05-2011
Uw (sport) vereniging moet eendeugdelijke administratie bijhouden en dit geldt ook voor de verstrektevrijwilligersvergoeding(en). U zou de volgende informatie per vrijwilligerminimaal moeten opnemen in dit overzicht:   BSN nummer Naam ... Lees verder »

Ontvang ik een uitkering als mijn man (WAO) komt te overlijden? - 28-04-2011
Er zijn meerdere uitkeringen waarop u mogelijk aanspraak kunt maken. U heeft recht op een Anw uitkering wanneer u aan één van de volgende voorwaarden voldoet: 1) 1 geboren bent voor 1 januari 19502) kinderen heeft die de leeftijd van 18 ... Lees verder »

Waar kan ik terecht voor een uitkering Anw na het overlijden van mijn partner - 24-03-2011
Hiervoor kunt u terecht bij de Sociale Verzekeringsbank. U krijgt echter alleen een uitkering als u: 1 geboren bent voor 1 januari 1950 2 kinderen heeft die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt 3 u voor 45% arbeidsongeschikt bent Lees verder »

Heb ik bij overlijden altijd een verklaring van erfrecht nodig? - 24-03-2011
Sinds een aantal jaren (vanaf 2003) is het binnen een huwelijk zo dat de echtgeno(o)te de volledige beschikking over de erfenis heeft na het overlijden van de partner, als er geen testament is. Daarom is het in geval van weinig bezittingen soms voldo ... Lees verder »

Hoe kom ik, na het overlijden van een naaste,te weten of hij/zij een testament heeft laten opmaken? - 24-03-2011
U kunt hiervoor een verzoek doen bij: Het Centraal Testamenten RegisterPostbus 193982500 CJ Den Haag Indien u dit verzoek doet moet u een kopie van de akte van overlijden meesturen.   Lees verder »

Ik wil mijn kind € 10.000 schenken. Hoe doe ik dit fiscaal het meest vriendelijk? - 21-03-2011
Er zijn een aantal mogelijkheden om dit zo fiscaal vriendelijk mogelijk te doen: U mag uw kind eenmalig € 24.000 schenken. Indien u uw kind verder geen schenking van een dergelijke omvant kunt doen kunt u hier gebruik van mak ... Lees verder »

Moet ik mijn lijfrente laten uitbetalen? - 20-03-2011
Aangezien u niet aangeeft wat de waarde van uw lijfrente is volgt hierna een uiteenzetting van de mogelijkheden.  De reguliere regel voor lijfrente is dat alle betaalde (en afgetrokken) bedragen én de latere uitkeringen word ... Lees verder »

Wat is de peildatum voor de mee te tellen bezittingen in box 3? - 20-03-2011
Per 1 januari 2011 geldt voor de vaststelling van de rendementsgrondslag voor box 3 nog maar één peildatum (1 januari van het betreffende jaar). Tot en met 2010 waren er nog twee peildata (1 januari en 31 december van het jaar). Lees verder »

Ik ben begin 2010 gescheiden. Mijn ex-man verblijft in een huurwoning en ik woon nog in ons gezamenlijke koophuis totdat het verkocht wordt. Beiden betalen we de helft van de hypotheek. Kunt u mij uitleggen hoe het nu gaat met de hypotheekrenteaftrek? - 19-03-2011
Ik ga ervan uit dat u en uw ex-man beiden voor de helft eigenaar zijn van de woning. Voor u beiden geldt dan dat u ieder de helft van het eigenwoningforfait aangeeft. Verder kunt u ieder 50% van de kosten voor de eigenwoningschuld (hypotheekrente) af ... Lees verder »

Wat is het gevolg van het te laat indienen van de aangifte inkomstenbelasting? - 01-03-2011
Met ingang van het belastingjaar 2010 is er een boete voor het niet tijdig verrichten van de aangifte inkomstenbelasting. Indien u meer dan ongeveer twee weken te laat bent kunt u per persoon een boete van € 226 verwachten. Bent u fiscaal partn ... Lees verder »

Bij welk bedrag moet een particulier vermogensbelasting betalen en hoeveel bedraagt de vermogensbelasting? - 01-03-2011
Een particulier moet vermogensbelasting betalen over de bezittingen die de belstingplichtige in box moet opgeven. De hoogte van het bedrag dat moet worden aangegeven is afhankelijk van het heffingsvrije vermogen. De hoogte van het heffingsvrije ... Lees verder »

Mag je € 0,27 per km berekenen, slechts € 0,19 declareren en ontvangen en het verschil als gift schenken en daarna via IB aftrekken? - 21-02-2011
De belastingdienst stelt enkele eisen aan het doen van een gift. Zo moeten giften worden gedaan aan een instelling die bij de belastingdienst zijn geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Daarnaast mag voor een gift geen tegenp ... Lees verder »

Moet ik mijn particuliere belastingaangifte stipt op 31 maart bij de belastingdienst indienen? - 09-02-2011
U moet voor 1 april uw aangifte indienen. Indien u hiertoe niet in staat bent kan u uitstel aanvragen bij de belastingdienst. Dit kan op de volgende drie manieren: Digitaal, hiervoor download u het volgende formulier en ondertekent u deze met uw dig ... Lees verder »

Kan ik mijn spaarloon gebruiken voor een lijfrentepolis? - 07-02-2011
De werkgever is verantwoordelijk voor het erop toezien dat het spaarloon op een geblokkeerde rekening terechtkomt of in een lijfrentepolis wordt gestort. Als u aan uw werkgever het bewijs kan leveren met polis en bank betalingen dat u aan de voorwaar ... Lees verder »

Hoe kan ik de hypotheek van mij en mijn zoon toerekenen door gebruik van een fiscaal partnerschap? - 20-01-2011
De belastingdienst ziet een ouder en kind onder de 27 niet als fiscaal partners. De meetdatum voor de leeftijd van het kind is 1 januari van het betreffende jaar. U zult beide zelf het deel van de hypotheekrente moet dragen en als hypotheekrentea ... Lees verder »

Heb ik recht op een vrijwilligersvergoeding? - 12-01-2011
U heeft nooit recht op een vrijwilligers vergoeding en u kunt een vrijwilligersvergoeding dus niet aanvragen. Een vrijwilligers vergoeding kan door de organisatie waar u vrijwilligers werk voor doet aan u worden verstrekt. Indien het bij de organisat ... Lees verder »

De regels voor fiscaal partnerschap wijzigen in 2011, kan ik één van mijn ouders nog wel als fiscaal partner aanmerken als ik daar mee samenwoon? - 29-12-2010
U vraagt zich af wat u moet doen nu de regels voor fiscaal partnerschap gewijzigd zijn. U heeft tenslotte geen huis/kind of pensioenregeling met één van uw ouders. U kunt nog wel fiscaal partner zijn met één van uw ou ... Lees verder »

Telt mijn spaarloon mee voor het totaal van de bezittingen die ik moet aangeven in box 3? - 17-12-2010
U dient alleen het gespaarde geld mee te nemen dat op uw geblokkeerde bankrekening staat indien dit spaargeld meer dan € 17.025 bedraagt. Waarbij u alleen het meerdere dient aan te geven. Hier zijn twee rekenvoorbeelden:    ... Lees verder »

Wat kan ik mijn kinderen elk jaar belastingvrij schenken? - 10-12-2010
U mag elk kind belastingvrij € 5.000 per jaar schenken (normbedrag 2010). Daarnaast mag u eenmalig aan een kind tussen de 18 en 35 € 24.000 schenken. U dient deze eenmalig verhoogde schenking wel aan te geven bij de belastingdienst. In de a ... Lees verder »

Mag ik mijn personeel meer dan € 0,19 per kilometer uitbetalen? - 23-11-2010
U mag uw personeel € 0,30 per gereden kilometer uitbetalen. Echter hiervan mag forfetair slechts € 0,19 netto worden verstrekt. De resterende € 0,11 moet bij het brutoloon worden opgeteld en telt derhalve mee voor de loonbelasting en s ... Lees verder »

Mijn ouders zijn redelijk vermogend en willen mij graag geld lenen voor de aanschaf van een woning. Is deze rente voor mij voor de inkomstenbelasting aftrekbaar? - 21-11-2010
De belastingdienst stelt als eis dat de lening tussen u en uw ouders wordt aangegaan op een zakelijke basis. Dit betekent dat u een marktconforme rente moet hanteren en dat u alles formeel moet vastleggen. Ook moet u de te betalen bedragen in het ka ... Lees verder »

Onze vereniging wil graag vrijwilligersvergoedingen verstrekken. Aan welke voorwaarden moeten wij dan voldoen? - 15-11-2010
Als eerste moet u vaststellen of iemand vrijwilliger is: U bent vrijwilliger als u aan de volgende 4 voorwaarden voldoet: U verricht werkzaamheden voor een organisatie zonder winstoogmerk die geen bv of nv is of een sportvereniging of sportst ... Lees verder »

Adverteren?

Wil je ook een breed publiek benaderen met financiële producten? Je kunt adverteren op de vraagbaak van deze website. Neem contact met ons op als je geïnteresseerd bent.

Contact