Particulieren - Sparen en beleggen

Is sparen voor pensioen nog wel betaalbaar? - 27-01-2017
Goedemorgen, Als u bent geboren na 30 september 1955 is uw exacte pensioenleeftijd nog niet bekend. Wel is duidelijk dat deze minimaal 67 jaar en 3 maanden betreft. U krijgt pas 5 jaar van te voren door wanneer u exact AOW krijgt. Echter kunt u o ... Lees verder »

Valt banksaldo van de BV onder box 3 inkomstenbelasting? - 14-09-2016
Goedendag, Het is correct dat het spaargeld in de BV vrijgesteld is in Box 3. Box 3 gaat namelijk over privévermogen en in tegenstelling tot bij een eenmanszaak is in het geval van een BV wel een verschil in privé en zakelijk vermog ... Lees verder »

Spaarrekening voor kleinkind opnemen in belastingaangifte ouders? - 18-03-2016
Aangezien de spaarrekening is geopend op naam van het kleinkind dienen de ouders wel rekening te houden met de waarde hiervan met betrekking tot de aangifte inkomstenbelasting (box III). Zodra zij boven het heffingsvrije vermogen uitkomen zal hier ... Lees verder »

Ik heb spaargeld voor mijn kind. Valt dit onder mijn vermogen voor de inkomstenbelasting? - 26-02-2014
Goedendag, U geeft aan dat uw kind volwassen is. In fiscale zin betekent dit dat u in feite niets met uw kind te maken heeft. Uw kind moet over haar eigen inkomsten en vermogen belasting betalen. U geeft tevens aan het geld te beheren voor de stu ... Lees verder »

Differentiatie buitenlands dividend - 10-02-2014
Goedenmiddag, De dividend die u in Nederland ontvangt kunt u terugvragen via uw IB. De ingehouden dividendbelasting wordt dan verrekend met de Nederlandse belastingplicht in box1 en box 2. De buitenlandse dividendbelasting kunt u verminderen of ... Lees verder »

Formulier voor geldlening aan kinderen. Is dit verplicht? - 04-11-2013
De fiscus heeft tegenwoordig een formulier gemaakt wat 'opgaaf lening eigen woning' heet. Met dir formulier kunt u de lening van u als ouder aan uw kind laten registreren. Als u gebruik maakt van dit formulier weet u zeker dat de lening van ... Lees verder »

Wat zijn de veranderingen voor het belastingvrij schenken per 1 oktober 2013? - 01-10-2013
Goedendag, Het antwoord op deze vraag bestaat uit meerdere delen. Hoogte van de jaarlijkse belastingvrije schenking De jaarlijkse belastingvrije schenking aan uw kind bedraagt in 2013 € 5.141. In de periode van 1 oktober 2013 tot 1 janua ... Lees verder »

Momenteel heb ik een negatief rendement op mijn spaartegoeden. Wat zijn alternatieven? - 10-09-2013
Goedendag, Door de lage variabele rentes in Nederland en de relatief hoge inflatie is er inderdaad een negatief rendement op het vermogen indien u kist voor regulier sparen. Met andere woorden, sparen kost geld. Zijn er alternatieven? Jazeker! ... Lees verder »

Als ouder helpen bij aankoop van een huis - 13-04-2013
Goedendag, In Nederland bestaat er een schenkbelasting, zodat je niet zomaar aan iedereen onbeperkt geld kunt schenken. Wanneer het uw kinderen betreft kunt u jaarlijks € 5.141 (2013) belastingvrij schenken. In zijn algemeenheid kunt u op ... Lees verder »

Hoeveel bedraagt de belasting die je betaalt over je vermogen? - 11-03-2013
Goedendag, Of en hoeveel belasting u moet betalen over uw vermogen hangt af van uw specifieke situatie. In zijn algemeenheid geldt het volgende. Voor 2012 zijn de drempelbedragen als volgt bepaald. De vrijstelling bedraagt € 21.139 per bel ... Lees verder »

Als een koophuis voor minder dan de hypotheekschuld wordt verkocht wat is dan het gevolg? - 30-05-2012
Als u een hypotheek heeft van € 130.000 en uw huis is nog € 108.000 waard dan heeft u bij verkoop een tekort van € 22.000. U bent verantwoordelijk om deze € 22.000 aan te vullen bij verkoop van het huis of dit mee te nemen als hy ... Lees verder »

Ik wil tot mijn pensioen een aantal jaren gaan leven van mijn spaargeld. Moet ik naast de vermogensheffing en gemeentelijke belastingen nog andere belastingen betalen? - 31-03-2012
Om uw vraag te beantwoorden ga ik er vanuit dat u verder geen aftrekposten meer heeft zoals de hypotheekrente van een eigen woning of op enige wijze nog andere inkomsten geniet die buiten uw spaargeld vallen. In uw geval bent u inderdaad alleen ve ... Lees verder »

Garantiestelsel - 25-03-2012
Het garantiestelsel garandeert een rekeninghouder maximaal € 100.000. U loopt nu dus een risico van circa € 50.000 en kunt dit bedrag beter splitsen over twee financiële instellingen en op rekeningensoorten die onder het gar ... Lees verder »

Schenken van ontroerend goed aan de kinderen, hoe doe ik dat het best? - 19-03-2012
In zijn algemeenheid geldt het volgende. Om de schenkbelasting te ontlopen kunt u het best de woning aan uw kinderen in blote eigendom 'verkopen'. U laat de bungalow notarieel overdragen aan uw kinderen en u vestigt het l ... Lees verder »

Ik heb mijn huis verkocht en het geld van de verkoop staat op een bankrekening ter financiering voor ons nieuwe huis. - 22-02-2012
Er zijn geen uitzonderingsposities met betrekking tot gelden verkregen uit de aan- of verkoop van een woning die op 1 januari 2012 (peilmoment) op uw bankrekening stonden te wachten. De betreffende gelden worden meegeteld in ... Lees verder »

Gezamenlijke rekening en belastingvrije schenking? - 09-02-2012
Uw vraag bestaat uit een tweetal onderdelen. Deze zullen we dan ook uitgesplitst behandelen. Mijn partner en ik hebben een gezamenlijke en/of rekening. We zijn geen ficale partners. Van wie is het bezit op deze rekening? Dit hangt af of u bijvo ... Lees verder »

Wat is het peilmoment voor BOX 3 vermogensbestanddelen? - 27-12-2011
Sinds 2011 is er nog maar één pijlmoment van uw vermogen. Dit is 1 januari van het betreffende jaar. Om een voorbeeld te geven de vermogensrendementsheffing in box 3 voor 2012 is afhankelijk van uw vermogen per 1 januari 2012. Zor ... Lees verder »

Wat is een kapitaalverzekering? - 07-06-2011
De kapitaalverzekering is een spaarpot waarin vaak maandelijkse bedragen aangroeien tot een eindbedrag. Bij de kapitaalverzekering vindt de uitkering van het bedrag ineens plaats. Kapitaalverzekeringen worden vaak afgesloten bij het aangaan van ... Lees verder »

Welke soorten levensverzekeringen zijn er? - 07-06-2011
Er zijn drie soorten levensverzekeringen te onderscheiden: De spaarverzekering: Bij een spaarverzekering betaalt u een aantal jaren een premie en krijgt u op een afgesproken datum een bedrag uitgekeerd. Met dit uitgekeerde bedrag kunt u bijvoorbeel ... Lees verder »

Ik wil mijn kind € 10.000 schenken. Hoe doe ik dit fiscaal het meest vriendelijk? - 21-03-2011
Er zijn een aantal mogelijkheden om dit zo fiscaal vriendelijk mogelijk te doen: U mag uw kind eenmalig € 24.000 schenken. Indien u uw kind verder geen schenking van een dergelijke omvant kunt doen kunt u hier gebruik van mak ... Lees verder »

Moet ik mijn lijfrente laten uitbetalen? - 20-03-2011
Aangezien u niet aangeeft wat de waarde van uw lijfrente is volgt hierna een uiteenzetting van de mogelijkheden.  De reguliere regel voor lijfrente is dat alle betaalde (en afgetrokken) bedragen én de latere uitkeringen word ... Lees verder »

Wat is de peildatum voor de mee te tellen bezittingen in box 3? - 20-03-2011
Per 1 januari 2011 geldt voor de vaststelling van de rendementsgrondslag voor box 3 nog maar één peildatum (1 januari van het betreffende jaar). Tot en met 2010 waren er nog twee peildata (1 januari en 31 december van het jaar). Lees verder »

Bij welk bedrag moet een particulier vermogensbelasting betalen en hoeveel bedraagt de vermogensbelasting? - 01-03-2011
Een particulier moet vermogensbelasting betalen over de bezittingen die de belstingplichtige in box moet opgeven. De hoogte van het bedrag dat moet worden aangegeven is afhankelijk van het heffingsvrije vermogen. De hoogte van het heffingsvrije ... Lees verder »

Kan ik mijn spaarloon gebruiken voor een lijfrentepolis? - 07-02-2011
De werkgever is verantwoordelijk voor het erop toezien dat het spaarloon op een geblokkeerde rekening terechtkomt of in een lijfrentepolis wordt gestort. Als u aan uw werkgever het bewijs kan leveren met polis en bank betalingen dat u aan de voorwaar ... Lees verder »

Telt mijn spaarloon mee voor het totaal van de bezittingen die ik moet aangeven in box 3? - 17-12-2010
U dient alleen het gespaarde geld mee te nemen dat op uw geblokkeerde bankrekening staat indien dit spaargeld meer dan € 17.025 bedraagt. Waarbij u alleen het meerdere dient aan te geven. Hier zijn twee rekenvoorbeelden:    ... Lees verder »

Wanneer kan spaarloon ter beschikking komen aan een medewerker? - 13-07-2010
In de normale situatie komt spaarloon op een speciale, geblokkeerde bankrekening. Pas na vier jaar kunnen werknemers aanspraak maken op hun spaargeld. Alleen in enkele specifieke situatie kunnen medewerkers eerder een beroep doen op hun spaargeld ond ... Lees verder »

Adverteren?

Wil je ook een breed publiek benaderen met financiële producten? Je kunt adverteren op de vraagbaak van deze website. Neem contact met ons op als je geïnteresseerd bent.

Contact