Moet ik mijn lijfrente laten uitbetalen? - 20-03-2011

Antwoord:

Aangezien u niet aangeeft wat de waarde van uw lijfrente is volgt hierna een uiteenzetting van de mogelijkheden. 

De reguliere regel voor lijfrente is dat alle betaalde (en afgetrokken) bedragen én de latere uitkeringen worden belast in box 1. Bij afkoop van een lijfrente brengt de belastingdienst u tevens een revisierente in rekening. Deze rente bedraagt 20% van de waarde van de af te kopen lijfrente en is niet aftrekbaar.

Vorenstaande is echter anders voor een nog niet ingegane lijfrente als de waarde van de lijfrente niet meer dan € 4.146 bedraagt. De gehele waarde kan dan in één termijn worden uitbetaald zonder de 20% revisierente. Het uitbetaalde bedrag wordt dan net als normaal inkomen belast in box 1. Heeft u verschillende lijfrenten bij eenzelfde aanbieder, dan moet u de waarde van deze lijfrenten wel bij elkaar optellen om vast te stellen of u onder de € 4.146 blijft (bedrag 2011).

Meer toelichting »

Extra toelichting:

Gerelateerde vragen

19
03 / 2012
Schenken van ontroerend goed aan de kinderen, hoe doe ik dat het best? In zijn algemeenheid geldt het volgende. Om de schenkbelasting te ontlopen kunt u het best de woning aan uw kinderen in blote eigendom 'verkopen'. U laat de bungalow notarieel overdragen aan uw kinderen en u vestigt het l ... Lees verder
10
02 / 2014
Differentiatie buitenlands dividend Goedenmiddag, De dividend die u in Nederland ontvangt kunt u terugvragen via uw IB. De ingehouden dividendbelasting wordt dan verrekend met de Nederlandse belastingplicht in box1 en box 2. De buitenlandse dividendbelasting kunt u verminderen of ... Lees verder
26
02 / 2014
Ik heb spaargeld voor mijn kind. Valt dit onder mijn vermogen voor de inkomstenbelasting? Goedendag, U geeft aan dat uw kind volwassen is. In fiscale zin betekent dit dat u in feite niets met uw kind te maken heeft. Uw kind moet over haar eigen inkomsten en vermogen belasting betalen. U geeft tevens aan het geld te beheren voor de stu ... Lees verder
Adverteren?

Wil je ook een breed publiek benaderen met financiële producten? Je kunt adverteren op de vraagbaak van deze website. Neem contact met ons op als je geïnteresseerd bent.

Contact