Moet ik mijn lijfrente laten uitbetalen? - 20-03-2011

Antwoord:

Aangezien u niet aangeeft wat de waarde van uw lijfrente is volgt hierna een uiteenzetting van de mogelijkheden. 

De reguliere regel voor lijfrente is dat alle betaalde (en afgetrokken) bedragen én de latere uitkeringen worden belast in box 1. Bij afkoop van een lijfrente brengt de belastingdienst u tevens een revisierente in rekening. Deze rente bedraagt 20% van de waarde van de af te kopen lijfrente en is niet aftrekbaar.

Vorenstaande is echter anders voor een nog niet ingegane lijfrente als de waarde van de lijfrente niet meer dan € 4.146 bedraagt. De gehele waarde kan dan in één termijn worden uitbetaald zonder de 20% revisierente. Het uitbetaalde bedrag wordt dan net als normaal inkomen belast in box 1. Heeft u verschillende lijfrenten bij eenzelfde aanbieder, dan moet u de waarde van deze lijfrenten wel bij elkaar optellen om vast te stellen of u onder de € 4.146 blijft (bedrag 2011).

Meer toelichting »

Extra toelichting:

Gerelateerde vragen

17
12 / 2010
Telt mijn spaarloon mee voor het totaal van de bezittingen die ik moet aangeven in box 3? U dient alleen het gespaarde geld mee te nemen dat op uw geblokkeerde bankrekening staat indien dit spaargeld meer dan € 17.025 bedraagt. Waarbij u alleen het meerdere dient aan te geven. Hier zijn twee rekenvoorbeelden:    ... Lees verder
10
02 / 2014
Differentiatie buitenlands dividend Goedenmiddag, De dividend die u in Nederland ontvangt kunt u terugvragen via uw IB. De ingehouden dividendbelasting wordt dan verrekend met de Nederlandse belastingplicht in box1 en box 2. De buitenlandse dividendbelasting kunt u verminderen of ... Lees verder
25
03 / 2012
Garantiestelsel Het garantiestelsel garandeert een rekeninghouder maximaal € 100.000. U loopt nu dus een risico van circa € 50.000 en kunt dit bedrag beter splitsen over twee financiële instellingen en op rekeningensoorten die onder het gar ... Lees verder
Adverteren?

Wil je ook een breed publiek benaderen met financiële producten? Je kunt adverteren op de vraagbaak van deze website. Neem contact met ons op als je geïnteresseerd bent.

Contact