Moet ik mijn lijfrente laten uitbetalen? - 20-03-2011

Antwoord:

Aangezien u niet aangeeft wat de waarde van uw lijfrente is volgt hierna een uiteenzetting van de mogelijkheden. 

De reguliere regel voor lijfrente is dat alle betaalde (en afgetrokken) bedragen én de latere uitkeringen worden belast in box 1. Bij afkoop van een lijfrente brengt de belastingdienst u tevens een revisierente in rekening. Deze rente bedraagt 20% van de waarde van de af te kopen lijfrente en is niet aftrekbaar.

Vorenstaande is echter anders voor een nog niet ingegane lijfrente als de waarde van de lijfrente niet meer dan € 4.146 bedraagt. De gehele waarde kan dan in één termijn worden uitbetaald zonder de 20% revisierente. Het uitbetaalde bedrag wordt dan net als normaal inkomen belast in box 1. Heeft u verschillende lijfrenten bij eenzelfde aanbieder, dan moet u de waarde van deze lijfrenten wel bij elkaar optellen om vast te stellen of u onder de € 4.146 blijft (bedrag 2011).

Meer toelichting »

Extra toelichting:

Gerelateerde vragen

26
02 / 2014
Ik heb spaargeld voor mijn kind. Valt dit onder mijn vermogen voor de inkomstenbelasting? Goedendag, U geeft aan dat uw kind volwassen is. In fiscale zin betekent dit dat u in feite niets met uw kind te maken heeft. Uw kind moet over haar eigen inkomsten en vermogen belasting betalen. U geeft tevens aan het geld te beheren voor de stu ... Lees verder
01
10 / 2013
Wat zijn de veranderingen voor het belastingvrij schenken per 1 oktober 2013? Goedendag, Het antwoord op deze vraag bestaat uit meerdere delen. Hoogte van de jaarlijkse belastingvrije schenking De jaarlijkse belastingvrije schenking aan uw kind bedraagt in 2013 € 5.141. In de periode van 1 oktober 2013 tot 1 janua ... Lees verder
27
12 / 2011
Wat is het peilmoment voor BOX 3 vermogensbestanddelen? Sinds 2011 is er nog maar één pijlmoment van uw vermogen. Dit is 1 januari van het betreffende jaar. Om een voorbeeld te geven de vermogensrendementsheffing in box 3 voor 2012 is afhankelijk van uw vermogen per 1 januari 2012. Zor ... Lees verder
Adverteren?

Wil je ook een breed publiek benaderen met financiële producten? Je kunt adverteren op de vraagbaak van deze website. Neem contact met ons op als je geïnteresseerd bent.

Contact