Moet ik mijn lijfrente laten uitbetalen? - 20-03-2011

Antwoord:

Aangezien u niet aangeeft wat de waarde van uw lijfrente is volgt hierna een uiteenzetting van de mogelijkheden. 

De reguliere regel voor lijfrente is dat alle betaalde (en afgetrokken) bedragen én de latere uitkeringen worden belast in box 1. Bij afkoop van een lijfrente brengt de belastingdienst u tevens een revisierente in rekening. Deze rente bedraagt 20% van de waarde van de af te kopen lijfrente en is niet aftrekbaar.

Vorenstaande is echter anders voor een nog niet ingegane lijfrente als de waarde van de lijfrente niet meer dan € 4.146 bedraagt. De gehele waarde kan dan in één termijn worden uitbetaald zonder de 20% revisierente. Het uitbetaalde bedrag wordt dan net als normaal inkomen belast in box 1. Heeft u verschillende lijfrenten bij eenzelfde aanbieder, dan moet u de waarde van deze lijfrenten wel bij elkaar optellen om vast te stellen of u onder de € 4.146 blijft (bedrag 2011).

Meer toelichting »

Extra toelichting:

Gerelateerde vragen

21
03 / 2011
Ik wil mijn kind € 10.000 schenken. Hoe doe ik dit fiscaal het meest vriendelijk? Er zijn een aantal mogelijkheden om dit zo fiscaal vriendelijk mogelijk te doen: U mag uw kind eenmalig € 24.000 schenken. Indien u uw kind verder geen schenking van een dergelijke omvant kunt doen kunt u hier gebruik van mak ... Lees verder
20
03 / 2011
Wat is de peildatum voor de mee te tellen bezittingen in box 3? Per 1 januari 2011 geldt voor de vaststelling van de rendementsgrondslag voor box 3 nog maar één peildatum (1 januari van het betreffende jaar). Tot en met 2010 waren er nog twee peildata (1 januari en 31 december van het jaar). Lees verder
18
03 / 2016
Spaarrekening voor kleinkind opnemen in belastingaangifte ouders? Aangezien de spaarrekening is geopend op naam van het kleinkind dienen de ouders wel rekening te houden met de waarde hiervan met betrekking tot de aangifte inkomstenbelasting (box III). Zodra zij boven het heffingsvrije vermogen uitkomen zal hier ... Lees verder
Adverteren?

Wil je ook een breed publiek benaderen met financiële producten? Je kunt adverteren op de vraagbaak van deze website. Neem contact met ons op als je geïnteresseerd bent.

Contact