Moet ik mijn lijfrente laten uitbetalen? - 20-03-2011

Antwoord:

Aangezien u niet aangeeft wat de waarde van uw lijfrente is volgt hierna een uiteenzetting van de mogelijkheden. 

De reguliere regel voor lijfrente is dat alle betaalde (en afgetrokken) bedragen én de latere uitkeringen worden belast in box 1. Bij afkoop van een lijfrente brengt de belastingdienst u tevens een revisierente in rekening. Deze rente bedraagt 20% van de waarde van de af te kopen lijfrente en is niet aftrekbaar.

Vorenstaande is echter anders voor een nog niet ingegane lijfrente als de waarde van de lijfrente niet meer dan € 4.146 bedraagt. De gehele waarde kan dan in één termijn worden uitbetaald zonder de 20% revisierente. Het uitbetaalde bedrag wordt dan net als normaal inkomen belast in box 1. Heeft u verschillende lijfrenten bij eenzelfde aanbieder, dan moet u de waarde van deze lijfrenten wel bij elkaar optellen om vast te stellen of u onder de € 4.146 blijft (bedrag 2011).

Meer toelichting »

Extra toelichting:

Gerelateerde vragen

09
02 / 2012
Gezamenlijke rekening en belastingvrije schenking? Uw vraag bestaat uit een tweetal onderdelen. Deze zullen we dan ook uitgesplitst behandelen. Mijn partner en ik hebben een gezamenlijke en/of rekening. We zijn geen ficale partners. Van wie is het bezit op deze rekening? Dit hangt af of u bijvo ... Lees verder
17
12 / 2010
Telt mijn spaarloon mee voor het totaal van de bezittingen die ik moet aangeven in box 3? U dient alleen het gespaarde geld mee te nemen dat op uw geblokkeerde bankrekening staat indien dit spaargeld meer dan € 17.025 bedraagt. Waarbij u alleen het meerdere dient aan te geven. Hier zijn twee rekenvoorbeelden:    ... Lees verder
07
02 / 2011
Kan ik mijn spaarloon gebruiken voor een lijfrentepolis? De werkgever is verantwoordelijk voor het erop toezien dat het spaarloon op een geblokkeerde rekening terechtkomt of in een lijfrentepolis wordt gestort. Als u aan uw werkgever het bewijs kan leveren met polis en bank betalingen dat u aan de voorwaar ... Lees verder
Adverteren?

Wil je ook een breed publiek benaderen met financiële producten? Je kunt adverteren op de vraagbaak van deze website. Neem contact met ons op als je geïnteresseerd bent.

Contact