Particulieren - Toeslagen

Recht op huursubsidie bij minder werk? - 05-03-2018
Goedendag, De hoogte van de huursubsidie wordt bepaald door de hoogte van het salaris en de hoogte van de huur. Inzake het salaris is de huursubsidie gekoppeld aan een maximaal salaris. Indien je minder gaat werken zal het salaris afnemen uit die ... Lees verder »

Huurtoeslag als student - 28-10-2016
Goedemorgen, onder bepaalde voorwaarden heeft een student recht op huurtoeslag. Wanneer de student een zelfstandige woning betrekt komt deze in aanmerking voor huurtoeslag. De drie vereisten waaraan een woning moet voldoen om als zelfstandige wonin ... Lees verder »

Tellen uitbetaalde overuren mee voor inkomensafhankelijke combinatiekorting? - 11-03-2016
Goedendag, Het uitbetalen van overuren zorgt voor een loonsverhoging in dat jaar en is derhalve van invloed op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Dat dit loon een incidenteel karakter heeft maakt geen verschil. Lees verder »

Kan regulier werk ook onder vrijwilligerswerk vallen? - 13-02-2015
Goedendag, Als ik het goed begrijp voert u de hulp aan het meisje uit tijdens uw reguliere werktijden en is dit niet op eigen initiatief buiten werktijden. Op grond hiervan heeft u geen recht op een vrijwilligersvergoeding voor de hulp. Ee ... Lees verder »

Wat is inkomensafhankelijke combinatiekorting? - 12-01-2015
Goedendag, De kindregelingen worden sinds 2012 verder versoberd door de Nederlandse overheid. Momenteel zijn er nog 4 kindregelingen van kracht, waarvan de "Inkomensafhankelijke combinatiekorting" er één is. Met deze rege ... Lees verder »

Mijn huurwoning heeft achterstallig onderhoud. Wat kan ik doen? - 10-06-2014
Goedendag, De verhuurder van uw woning heeft een wettelijk bepaalde onderhoudsverplichting waarin is geregeld dat de verhuurder verplicht is tot het uitvoeren van het onderhoud van de woning. U geeft aan dat verhuurder niet aan voldoet. In dit ge ... Lees verder »

Recht op kinderbijslag in het buitenland? - 10-06-2014
Goedendag, U geeft aan slechts tijdelijk naar het buitenland te verhuizen voor uw werk. U behoudt uw recht op kinderbijslag indien: tijdelijk buiten Nederland werkt en een detacheringsverklaring heeft; of als Nederlander in het buit ... Lees verder »

Ingeval structureel overwerk in tijd wordt opgenomen dan geen inhoudingen LB en SWV - 05-05-2014
Als uw overwerk in uren wordt gecompenseerd, ook wel tijd voor tijd genoemd, dan heeft dit geen invloed op uw te betalen loonbelasting en premies svw. Er is namelijk geen geldstroom uw kant op. De genoten uren worden op een ander moment ingehaald w ... Lees verder »

Heeft een vrijwilligersuitkering invloed op huurtoeslag - 03-05-2014
Goedendag, Indien u een vrijwilligersvergoeding ontvangt dan wordt dit gezien als inkomsten en zijn deze van invloed op de hoogte van uw huurtoeslag. Daarbij kan het tevens zo zijn dat uw verkregen vergoeding belastbaar is voor de inkomstenbela ... Lees verder »

Kan ik toeslagen met terugwerkende kracht aanvragen? - 07-03-2014
Goedendag, U kunt ieder jaar berekenen of u recht heeft op toeslagen (waaronder zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag etc.). Dit gaat buiten uw aangifte inkomstenbelasting om en kan tevens met terugwerkende kracht worden aangevraagd. U ku ... Lees verder »

Valt de zakelijke rekening van mijn eenmanszaak onder box 3? - 06-03-2014
Goedendag, Het banktegoed van een eenmanszaak valt niet onder bezittingen in box 3. Dit betekent dat u er geen vermogensrendementsheffing over hoeft te betalen. Echter, de rente die u ontvangt draagt wel bij tot de winst van uw onderneming en is ... Lees verder »

Wat is zorgtoeslag en heb ik hier recht op? - 04-02-2014
Goedendag, Per 2014 is er een hoop veranderd voor de zorgtoeslag. Het maximale inkomen is lager en ook de hoogte van de toeslag is fors gedaald ten opzichte van 2013. De zorgtoeslag is een belastingvrije toeslag die u ontvangt. Dit is een tegemoe ... Lees verder »

Wat is het verschil tussen huurtoeslag en huursubsidie? - 17-10-2013
Goedendag, Huurtoeslag en huursubsidie zijn in principe hetzelfde. De huursubsidie bestaat sinds 2006 niet meer en is vervangen voor de huidige huurtoeslag. Voorheen kregen huurders de huursubsidie via het Ministerie van Volkshuisvesting. De huid ... Lees verder »

Heb ik recht op vakantiegeld over mijn uit te betalen vakantiedagen? - 16-10-2013
Goedendag, Over uit te betalen vakantiedagen bij uitdiensttreding hebt u recht op vakantiegeld over dit bedrag. Op basis van artikel 6 van de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WMM) wordt gesteld dat vakantiedagen valt onder regulier ... Lees verder »

Wat zijn de veranderingen voor het belastingvrij schenken per 1 oktober 2013? - 01-10-2013
Goedendag, Het antwoord op deze vraag bestaat uit meerdere delen. Hoogte van de jaarlijkse belastingvrije schenking De jaarlijkse belastingvrije schenking aan uw kind bedraagt in 2013 € 5.141. In de periode van 1 oktober 2013 tot 1 janua ... Lees verder »

Hoeveel mag ik bijverdienen als student? - 24-03-2013
Goedendag, Het wel of niet hoeven terugbetalen van (een gedeelte van) je studiefinanciering is afhankelijk van hoeveel je hebt bijverdiend. Voor 2012 is de maximale grens voor bijverdienen vastgesteld op € 13.215,83. Tot dit bedrag moet je ... Lees verder »

Hoe is mijn kilometervergoeding als vrijwilliger fiscaal het meest vriendelijk? - 15-03-2013
Goedendag, Houdt u er allereerst rekening mee dat u de verkregen kilometervergoeding ook moet meetellen voor uw vergoeding. De totale vergoeding mag niet meer bedragen dan € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Wanneer dit wel zo is, is e ... Lees verder »

Is het uitbetalen van overuren verstandig? - 25-02-2013
Goedendag,   Allereerst zal ik een misverstand uit de wereld helpen. Het is niet zo dat er per definitie extra belasting wordt geheven over uw uit te keren overuren. Deze overuren worden gezien als extra inkomen en worden belast tegen de b ... Lees verder »

Is een vrijwilligersbijdrage van invloed op het toetsingsloon voor de toeslagen. - 20-09-2011
De vrijwilligersvergoeding is een onbelaste vergoeding wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Welke voorwaarden dat zijn kunt u hier lezen http://tinyurl.com/6ehnmx9. Wanneer u aan deze voorwaarden voldoet behoeft u de ontvangen ... Lees verder »

Mijn vrouw ontvangt binnenkort een stimuleringspremie. Heeft dit gevolgen voor mijn belastingplicht? - 16-08-2011
Een stimuleringspremie is onbelast als aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan: – Het gaat om een eenmalige betaling; – U heeft geen vrijwilligersvergoeding gekregen in het jaar waarin de premie is uit ... Lees verder »

De regels voor fiscaal partnerschap wijzigen in 2011, kan ik één van mijn ouders nog wel als fiscaal partner aanmerken als ik daar mee samenwoon? - 29-12-2010
U vraagt zich af wat u moet doen nu de regels voor fiscaal partnerschap gewijzigd zijn. U heeft tenslotte geen huis/kind of pensioenregeling met één van uw ouders. U kunt nog wel fiscaal partner zijn met één van uw ou ... Lees verder »

Adverteren?

Wil je ook een breed publiek benaderen met financiële producten? Je kunt adverteren op de vraagbaak van deze website. Neem contact met ons op als je geïnteresseerd bent.

Contact