Omzetbelasting (btw) terugvorderen van de Belastingdienst: Hoeveel jaar terug?

Wij hebben teveel omzetbelasting (btw) aangegeven over de afgelopen 3 jaar. Kunnen wij dit terugvorderen en zo ja, tot hoeveel jaar terug is het mogelijk om teveel opgegeven omzetbelasting (btw) terug te vorderen bij de belastingdienst?

Lees verder

Welke codes horen bij de aangifte en aanslagen van de Belastingdienst?

Als je een aangifte of een aanslag ontvangt van de Belastingdienst dan worden deze voorzien van een letter in de code. Welke codes horen nu precies waarbij?

Lees verder

Overuren uitbetalen of opnemen?

Ik heb nog 250 overuren staan van vorig jaar. Is het verstandig om deze op te nemen of kan ik ze ook laten uitbetalen? Ik heb gehoord dat hier meer loonheffing over wordt geheven.

Lees verder